Čišćenje otpada iz speleoloških objekata

Urednik Blog

Najznačajniji oblici krškog reljefa su špilje i jame. Iako relativno skriveni i često nedostupni ovi speleološki objekti oduvijek su sastavni dio ljudskog života. Brojne špilje i jame koristile su se kao izvori pitke vode, zakloni za ljude i životinje, te kao sveta ili zastrašujuća mjesta, a s aspekta bioraznolikosti podzemna staništa su neprocjenjivo bogatstvo naše zemlje. S obzirom na osjetljivost ovih prostora na antropogene utjecaje, adekvatna zaštita okoliša potrebnija je nego u bilo kojem drugom sustavu. Neki od izvora antropogenih onečišćenja speleoloških objekata su: ispuštanje kanalizacijskih i drugih onečišćenih voda u podzemlje, onečišćenje voda umjetnim gnojivima, raširena upotreba pesticida (koji u špiljski okoliš dolaze putem izmeta šišmiša) te brojna divlja odlagališta otpada u krškim špiljama i jamama. U špilje i jame ilegalno se deponira komunalni, građevinski i krupni otpad, otpad biološkog podrijetla (uginule životinje, klaonički ostatci), ali i razne vrste opasnog otpada te minsko-eksplozivna sredstva. Ovakav otpad predstavlja opasnost za čovjeka i podzemne ekosustave te značajno narušava vrijednost podzemlja.Istraživanjima speleoloških objekata bave se speleolozi, a zbog složenosti špilja i jama ona često zahtijevaju posebne speleološke tehnike i obučenost timova speleologa. Organizirana istraživanja speleoloških objekata javljaju se tek u novije doba, a s time i svjesnost o razmjerima divljih odlagališta u njima. Na žalost, ni podzemlje Nacionalnog parka Plitvička jezera nije ostalo nedirnuto. Terenskim istraživanjem koje je proveo Zagrebački speleološki savez u okviru inicijative Čisto podzemlje, evidentirano je pet krških jama onečišćenih bačenim otpadom od kojih su u tri utvrđene veće količine otpada, dok onečišćenje u dvije jame nije značajno. Stoga smo u proteklih godinu dana angažirali stručnjake iz speleoloških udruga i proveli dvije akcije čišćenja otpada iz speleoloških objekata. Čišćenje otpada iz jama je izuzetno težak, neugodan, a često i vrlo opasan posao koji zahtjeva stručnosti i fizičku spremu speleologa.Prošle godine očišćena je Jama kod ušća Plitvice iz koje su speleolozi tijekom tri dana izvadili 24 m3 komunalnog otpada. Ove godine, u periodu od 6. do 10. travnja, organizirali smo čišćenje jame Golubnjača iz koje je izvađeno oko 60 m3 komunalnog, građevinskog i krupnog otpada te otpada biološkog podrijetla. Otpad se ručno prikupljao u velike FIBC vreće (Flexible intermediate bulk container), volumena 1 m³, te su ga speleolozi izvlačili na površinu upotrebom specijaliziranih sistemima kolotura, užeta i uz pomoć ručne motorne dizalice. Izvučeni otpad na površini se ručno transportirao u vrećama do mjesta kojem je pristupio kamion za prijevoz otpada.Čišćenje jame Golubnjača poklopilo se s obilježavanjem 73. rođendana našeg Parka (8. travnja) pa je ovo bila prilika na izravan način pokazati kako je provedba aktivnih mjera održavanja i očuvanja jedna od temeljnih aktivnosti u zaštiti prirode. Na ovaj smo način tek započeli rješavati dio problema s divljim odlagalištima u našem podzemlju i ne planiramo stati. Odlaganjem otpada u krško podzemlje te ignoriranjem problema ugrožavamo našu georaznolikost, jedinstvenu faunu i strateški važne zalihe podzemne pitke vode. Stoga i dalje mislimo nastaviti s aktivnostima čišćenja, ali i raditi na edukaciji stanovništva kako bi se izbjeglo i smanjilo daljnja onečišćenja.