Djelomični rezultati oglasa – čuvar – turistička sezona 2022

Urednik Natječaji za posao

(Oglas od 2. veljače 2022. godine (Klasa: 112-03/22-02/01, Ur.broj: 2125/84-04-01/2-22-1) objavljen u Narodnim novinama br. 14/2022, na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Temeljem utvrđenih znanja, sposobnosti i vještina na provedenom razgovoru (intervju) održanom dana 25. ožujka 2022. godine izvršen je odabir sljedećih kandidata za radno mjesto: čuvar m/ž (Služba zajedničkih poslova):

V             SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

V.3.        Čuvar (m/ž) – 7 izvršitelja

1.            ROČIĆ ZDENKO (70)

2.            BILIĆ FRANJO (113)

3.            ORŠANIĆ NIKOLA (257)

4.            BADANJAK MARIJAN (326)

5.            ŠEBALJ ŽELJKO (333)

6.            SALOPEK MATEO (355)

7.            PAVIČIĆ ALEN (588)

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Gospić);

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2022.;

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;

                – u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2022., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune Rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 28. ožujka 2022.

Klasa: 112-03/22-02/01

Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-760

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglas – ČUVAR – SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA – turistička sezona 2022