Djelomični rezultati oglasa – turistička sezona 2022. – informator i čuvar parkirališta

Urednik Natječaji za posao

(Oglas od 2. veljače 2022. godine (Klasa: 112-03/22-02/01, Ur.broj: 2125/84-04-01/2-22-1) objavljen u Narodnim novinama br. 14/2022, na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

II             SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.3.        Informator (m/ž) – 26 izvršitelja

Temeljem utvrđenih znanja, sposobnosti i vještina na provedenom razgovoru (intervjuu) održanom dana 23. ožujka 2022. godine izvršen je odabir sljedećih kandidata za radno mjesto: informator

 1. ŠPOLJARIĆ TOMISLAV (526)
 2. GRDIĆ ANTONIA (416)
 3. KONČAR SLAVICA (327)
 4. FUNDUK RAJKO (106)
 5. BRAJDIĆ MIRELA (139)
 6. SMOLČIĆ ANDREJ (224)
 7. MESIĆ ANITA (212)
 8. BIĆANIĆ IVANA 1982. (507)
 9. FRANJKOVIĆ JELENA (425)
 10. KATIĆ NIKOLA (411)
 11. MATASIĆ SARA (135)
 12. KRIZMANIĆ TOMISLAV 1998. (294)
 13. KOSTELAC DAVOR (109)
 14. BOŽIČEVIĆ JOSIP (95)
 15. POŽEGA MARINA (60)
 16. MRLA NIKOLINA (44)
 17. RUKAVINA KARMEN (22)
 18. VRBAN GRGUR (305)
 19. BOGDANIĆ MARINA (328)
 20. CINDRIĆ FILIP (504)
 21. BANIĆ ANA (627)
 22. GAŠPAROVIĆ VALENTINA (634)
 23. HODAK PETRA (733)
 24. DOLIĆ NADIJA (681)
 25. BIĆANIĆ ANA 1990. (16)
 26. STILINOVIĆ MARIO (697)

II.5.        Čuvar parkirališta – 25 izvršitelja

 1. ČORAK STJEPAN (75)
 2. BIĆANIĆ MATEJ 1997. (94)
 3. BUJDO CHRISTIAN (153)
 4. BIĆANIĆ IVAN 2003. (164)
 5. SERTIĆ ANTE (173)
 6. ŽAKULA MILAN (189)
 7. ANUŠIĆ MATEJA (203)
 8. ŠEBALJ ZDRAVKO 2002. (363)
 9. KRIZMANIĆ MIHOVIL 1998. (366)
 10. HODAK FRAN (376)
 11. KOMLJENOVIĆ IVAN (402)
 12. ŠPEHAR MILAN 1989. (407)
 13. BIĆANIĆ JOSIP 1999. (431)
 14. RENDULIĆ GABRIJELA (443)
 15. BIĆANIĆ DAVID (462)
 16. LAPIĆ VEDRAN (466)
 17. RAŠUO SANDRO (495)
 18. SEP STJEPAN (550)
 19. DUJMOVIĆ MARIN (602)
 20. PANIĆ MILAN (611)
 21. CINDRIĆ MARKO (623)
 22. BIĆANIĆ MARKO (643)
 23. ABRLIĆ MILE (667)
 24. SABLJAK IVAN (679)
 25. KLANFAR ANTONIO (715)

Napomene:

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2022.;

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;

                – u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2022., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune Rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 5. travnja 2022.

Klasa: 112-03/22-02/01

Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-762

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa – TURISTIČKA SEZONA 2022 – INFORMATOR I ČUVAR PARKIRALIŠTA