Dopuna rezultata oglasa – turistička sezona 2022

Urednik Natječaji za posao

(Oglas od 2. veljače 2022. godine, Klasa: 112-03/22-02/01, Ur.broj: 2125/84-04-01/2-22-1, objavljen u Narodnim novinama br. 14/2022, na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavljivala je kontinuirano dana 29. ožujka 2022. godine, 4. travnja 2022. godine, 5. travnja 2022. godine te 7. travnja 2022. godine na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Djelomične rezultate oglasa – turistička sezona 2022., sukladno kojima je izabranim kandidatima ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2022.

Nakon donošenja navedenih Djelomičnih rezultata oglasa, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu dok je dio radnih mjesta ostao nepopunjen, slijedom čega je Ustanova pristupila donošenju predmetne odluke o dopunama rezultata natječaja, i to na način da se za upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2022., kandidatima koji su također podnijeli prijavu na oglas te su zadovoljili uvjete radnog mjesta, kako slijedi:

I              PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.1. Perač posuđa – 3 izvršitelja

1.            Turkalj David (632)

2.            Turkalj Matej (633)

3.            Bilić Josip (114)

I.2. Konobar III – 1 izvršitelj

1.            Bićanić Romano (90)

I.3. Kuhar III – 1 izvršitelj

1.            Zavacki Mirjana (313)

I.4. Recepcionar II – 1 izvršitelj

1.            Klanfar Suzana (716)

I.5. Kućni majstor – električar – 1 izvršitelj

1.            Knežević Marko (610)

I.6. Sobarica – 2 izvršitelja

1.            Obajdin Sara (710)

2.            Mlinarić Stella (747)

I.7. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 1 izvršitelj

1.            Magdić Tomislav (458)

I.8.  Pomoćni radnik – kosac – 1 izvršitelj

1.            Jurić Jandrića (218)

II             SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

II.1. Čistač u parku – 2 izvršitelja

1.            Lesar Dario (663)

2.            Kreković Marijana (255)

III            SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

III.1. Čuvar parkirališta – 2 izvršitelja

1.            Majetić Kristijan (549)

2.            Grdić Dario (565)

III.2. Informator – 2 izvršitelja

1.            Čančar Milan (622)

2.            Šunjić Zvonimir (342)

III.3. Čistač vozila – 2 izvršitelja

1.            Špehar Stipe (528)

2.            Magdić Luka (40)

IV SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

IV.1. Vatrogasac – vozač – 1 izvršitelj

1.            Nikolić Karlo (668)

Sveukupno: 20 izvršitelja

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Gospić);

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – izabrani kandidati obvezni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave rezultata oglasa javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu za označeno radno mjesto;

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (ured.ravnatelja@np-plitvicka-jezera.hr);

U Plitvičkim Jezerima, 19. travnja 2022.

Klasa: 112-03/22-02/01

Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-766

                        Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Dopuna rezultata oglasa – turistička sezona 2022