I. Dopuna rezultata ponovljenog natječaja

Urednik Natječaji za posao

I. DOPUNA REZULTATA PONOVLJENOG NATJEČAJA

turistička sezona 2018.

 

(ponovljeni natječaj od 3. travnja 2018. godine, ur. broj: 2034/18 – objavljen dana 6. travnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 32/18, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 10. svibnja 2018. godine, pod ur. brojem 3423/18, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate ponovljenog natječaja za turističku sezonu 2018., odnosno listu od ukupno 42 kandidata od ukupno 103 kandidata koji su podnijeli prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2018.

Nakon donošenja navedenih Rezultata ponovljenog natječaja, ur. broj 3423/18 od 10. svibnja 2018. godine, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu, sve sukladno dobivenim informacijama iz Kadrovske evidencije Ustanove.

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o I. Dopuni rezultata ponovljenog natječaja, i to na način da se za upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2018., kandidatima koji su također podnijeli prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

 

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.10. Sobarica – 1 izvršitelj

  1. NIKOLINA MRLA(5) – početak rada 01.06.2018.-31.10.2018.

 

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.3. Čuvar parkirališta – 2 izvršitelja

  1. DRAŽEN OREŠKOVIĆ(79) – početak rada 01.06.2018.-31.10.2018.(hrvatski branitelj)
  2. IVAN UREMOVIĆ(19) – početak rada 01.06.2018.-31.10.2018.

 

III PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1. Prodavač II* – 2 izvršitelja

  1. JOSIPA ŽANIĆ(73) – početak rada 01.06.2018.-30.09.2018.
  2. ANĐELA MARIJANOVIĆ(87) – početak rada 15.06.2018.-30.09.2018.

*Napomena:radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

 

NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidati dužni su se u roku od 3 (tri) dana od dana objave I. Dopuna rezultata ponovljenog natječaja (najkasnije do 28. svibnja 2018. godine) javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

 

U Plitvičkim Jezerima, 24. svibnja 2018.

Ur. broj: 4086/18

                       Ravnatelj

Tomislav Kovačević