II. IZMJENE I DOPUNE REZULTATA NATJEČAJA turistička sezona 2019.

Urednik Natječaji za posao

(javni natječaj od 29. siječnja 2018. godine, ur. broj: 613/19 – objavljen dana 30. siječnja 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 11/19, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 11. ožujka 2019. godine, pod ur. brojem: 1645/19, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja za turističku sezonu 2019., odnosno listu od ukupno 435 odabranih kandidata od ukupno 649 prijavljenih kandidata koji su podnijeli prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2019.

Nadalje, Ustanova je dana 16. travnja 2019. godine objavila također na web stranicama Ustanove I. Izmjene i dopune Rezultata natječaja, ur. broj: 2742/19, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj 1645/19 od 11. ožujka 2019. godine, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu ili je nakon sklapanja ugovora o radu sporazumno prestao radni odnos na zahtjev radnika,

Obzirom je i nakon donošenja I. Izmjena i dopuna Rezultata natječaja, ur. broj: 2742/19 od 16. travnja 2019. godine,  ponovno dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu ili je nakon sklapanja ugovora o radu sporazumno prestao radni odnos na zahtjev radnika, Ustanova je donijela predmetnu odluku o II. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, i to na način da se za upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2019., kandidatima koji su također podnijeli prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

I              SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.3. Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića (1 izvršitelj)

   –     IGOR ŠUPICA (550) – 24.05.2019.-31.10.2019.

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1. Recepcionar II (2 izvršitelja)

  • IVONA MUIĆ (439) – 24.05.2019.-31.10.2019.
  • ANAMARIJA DELAČ (428)  – 24.05.2019.-31.10.2019.

IV.3. Nosač prtljage (1 izvršitelj)

  • JOSIP KRIZMANIĆ (75) – 24.05.2019.-31.10.2019.

IV.4. Konobar II (1 izvršitelj)

  • ANTONIJO BIĆANIĆ (457) – 15.06.2019.-31.10.2019.

IV.6. Blagajnik (1 izvršitelj)

  • TENA CIRKA (436)– 24.05.2019.-31.10.2019.

IV.10. Slastičar II (1 izvršitelj)

  • MARIJA ŠIMIĆ (599)– 24.05.2019.-31.10.2019.

IV.12. Perač posuđa (1 izvršitelj)

  • FIKRETA TURKALJ (542) – 24.05.2019.-31.10.2019.

IV.17. Sobarica (1 izvršitelj)

               – VALENTINA LADIŠIĆ (493) – 24.05.2019.-31.10.2019.

               – MILANKA JERGOVIĆ (422) – 24.05.2019.-31.10.2019.

IV.18. Čistačica (1 izvršitelj)

–             IVANA KRUŠELJ (387) – 24.05.2019.-31.10.2019.

IV.20. Pomoćni radnik u domaćinstvu (1 izvršitelj)

  • BUDIMIR ANĐIĆ (533) – 24.05.2019.-31.10.2019.

Ukupno: 12 izvršitelja

NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidati dužni su se najkasnije do 21. svibnja 2019. godine javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 17. svibnja 2019

Ur. broj: 3875/19

                        Ravnatelj Tomislav Kovačević