III. Izmjene i dopune rezultata natječaja

Urednik Natječaji za posao

III. IZMJENE I DOPUNE REZULTATA NATJEČAJA

turistička sezona 2018.

 (javni natječaj od 23. siječnja 2018. godine, ur. broj: 497/18 – objavljen dana 24. siječnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 8/18, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

 Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 8. ožujka 2018. godine, pod ur. brojem 1336/18, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja za turističku sezonu 2018., odnosno listu od ukupno 459 kandidata od ukupno 635 kandidata koji su podnijeli prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2018.

Nadalje, Ustanova je dana 3. travnja 2018. godine objavila također na web stranicama Ustanove I. Izmjene i dopune Rezultata natječaja, ur. broj: 1993/18, te dana 10. svibnja 2018. godine II. Izmjene i dopune Rezultata natječaja, ur. broj: 3424/18, obzirom je nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja odnosno I. Izmjena i dopuna Rezultata natječaja, dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu, sve sukladno dobivenim informacijama iz Kadrovske evidencije Ustanove.

Obzirom je i nakon donošenja II. Izmjena i dopuna Rezultata natječaja, ur. broj: 3424/18 od 10. svibnja 2018. godine,  dio izabranih kandidata odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu ili je nakon sklapanja ugovora o radu sporazumno prestao radni odnos na zahtjev radnika, Ustanova je donijela predmetnu odluku o III. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, i to na način da se za upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2018., kandidatima koji su također podnijeli prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

 

VII            PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VII.3. Pomoćni radnik – 3 izvršitelja

  1. TEO MAKEK (588) – početak rada 13.07.2018.-31.10.2018.
  2. DAMIR CINDRIĆ (594) – početak rada 13.07.2018.-31.10.2018.
  3. NIKO VIDMAR (596)– početak rada 13.07.2018.-31.10.2018.

Ukupno: 3 izvršitelja

 NAPOMENE:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– izabrani kandidati dužni su se u roku od 2 (dva) dana od dana objave III. Izmjena i dopuna rezultata natječaja (najkasnije do 11. srpnja 2018. godine) javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

 

U Plitvičkim Jezerima, 10. srpnja 2018.

Ur. broj: 6170/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević