I. Izmjene i dopune rezultata natječaja

Urednik Natječaji za posao

I. IZMJENE I DOPUNE REZULTATA NATJEČAJA
turistička sezona 2018.

(javni natječaj od 23. siječnja 2018. godine, ur. broj: 497/18 – objavljen dana 24. siječnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 8/18, te na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 8. ožujka 2018. godine, pod ur. brojem 1336/18, na web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr) Rezultate natječaja za turističku sezonu 2018., odnosno listu od ukupno 459 kandidata od ukupno 635 kandidata koji su podnijeli prijavu na predmetni natječaj, kojima je ponuđeno sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) u turističkoj sezoni 2018.

Nakon donošenja navedenih Rezultata natječaja, ur. broj 1336/18 od 8. ožujka 2018. godine, dio izabranih kandidata je odustao od sklapanja ponuđenog ugovora o radu ili zbog drugih razloga nije sklopio ponuđeni ugovor o radu, sve sukladno dobivenim informacijama iz Kadrovske evidencije Ustanove.

Obzirom na naprijed navedeno, Ustanova je donijela predmetnu odluku o I. Izmjeni i dopuni rezultata natječaja, i to na način da se za upražnjena radna mjesta nudi sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme (zbog povećanog opsega posla) za turističku sezonu 2018., kandidatima koji su također podnijeli prijavu na isti natječaj, kako slijedi:

I                 SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:
I.3. Čistač u Parku  –  1 izvršitelj
1.              DUŠAN RAPAIĆ (105) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.

II               SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA
II.8. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 2 izvršitelja
1.              LUKA LALIĆ (621) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.
2.              MATIJA VUKELIĆ (586) – početak rada 02.05.2018.-30.09.2018.
II.10. Vozač B i C kategorije – 1 izvršitelj
1.              ZDRAVKO ŠPEHAR (307) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.

III              PODRUŽNICA TRGOVINE
III.1. Prodavač II* – 2 izvršitelja
1.              MATEJ ABRLIĆ (590) – početak rada 15.06.2018.-30.09.2018.
2.              NIKOLINA HODAK (109) – početak rada 15.06.2018.-30.09.2018.
*Napomena: radno mjesto prodavač II obuhvaća poslove prodavača u marketima, suvenirnicama i vanjskoj prodaji sladoleda, te Ustanova samostalno odlučuje o mjestu rada izabranih kandidata

IV             PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA
IV.1. Recepcionar II – 2 izvršitelja
1.              MIROSLAVA ŽAKULA (39) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.
2.              ANA JANDRIĆ (486) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.
3.              KATARINA VIDOŠ (146) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.
IV.20. Pomoćni radnik u domaćinstvu – 1 izvršitelj
1.              JOSO ŽAFRAN (390) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.
IV.21. Pomoćni radnik – kosac – 1 izvršitelj
1.              ROBERT CONJAR (279) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.

VII            PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
VII.3. Pomoćni radnik – 1 izvršitelj
1.              TOMISLAV MATOVINA (574) – početak rada 16.04.2018.-31.10.2018.

NAPOMENE:
– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);
– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
– izabrani kandidati dužni su se u roku od 5 (pet) dana od dana objave I. Izmjena i dopuna rezultata natječaja (najkasnije do 9. travnja 2018. godine) javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; tel. 053/751-062), te izvijestiti Javnu ustanovu „Nacionalni park Plitvička jezera“ da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu;
– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta prije predviđenog početka rada, pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu (natasa.maricic@np-plitvicka-jezera.hr).

U Plitvičkim Jezerima, 3. travnja 2018.
Ur. broj: 1993/18
Ravnatelj

Tomislav Kovačević