Javni uvid za granicu i popis čestica NP Plitvička jezera

Urednik Novosti

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 (OPKK), Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Za geodetske podloge Nacionalnog parka Plitvička jezera javna tribina je održana 21. 9. 2022. na adresi Znanstveno stručni centar Dr. „Ivo Pevalek”, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera u 11 sati.

Javni uvid za granicu i popis čestica NP Plitvička jezera, 21. 9. 2022.

Javni uvid za granicu i popis čestica NP Plitvička jezera traje narednih 30 dana, zaključno sa 21. 10. 2022. godine, također u prostorijama Višenamjenske dvorane ZSC-a, Znanstveno stručni centar Dr. „Ivo Pevalek”, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera svaki radni dan u vremenu od 8 do 12 sati.

Sve informacije vezane uz projekt i kalendar događanja dostupne su na mrežnoj stranici projekta.