Lastavica i piljak

Urednik Novosti

Sl. 1. Lastavica (Foto: Tomislav Klanfar)

U cilju očuvanja bioraznolikosti Parka, pozivamo vas da nam pomognete u prikupljanju informacija o rijetkim i zaštićenim vrstama. Ovaj put o lastavicama i piljcima. Lastavice i piljci su neke od vrsta ptica koje pratimo u našem Parku. Praćenjem promjena u veličini populacija ovih vrsta i prikupljanjem podataka o njima doprinosimo ocjeni stanja očuvanosti ovih vrsta na području Parka i Hrvatskoj te njihovom očuvanju.

Pridružite nam se!


Lastavice i piljci su vrste ptica iz porodice lastavica Hirundinidae. U svijetu ova porodica ima oko 80-ak vrsta od kojih 5 obitava u Hrvatskoj: lastavica Hirundo rustica, piljak Delichon urbicum, bregunica Riparia riparia, daurska lastavica Cecropis daurica, hridna lastavica Ptyonoprogne rupestris. Porodica lastavica može se podijeliti u dvije skupine ptica, one koje gnijezde u raznim rupama i šupljinama te u one koje rade gnijezdo od blata. Većina vrsta iz porodice su selice. Vrlo su dobro prilagođene lovu kukaca u letu. Vitko tijelo i uska krila omogućavaju lako manevriranje i izdržljivost.

Sl. 2. Gnijezdo lastavice (Foto: Arhiva JU NPPJ)

Lastavice su jedna od najpoznatijih vrsta lastavica. Lako ih je prepoznati po dugim repnim perima, tamnoj leđnoj strani i svijetloj donjoj strani tijela uz iznimku grla koje je tamnije u kombinaciji tamno crvene i plave boje. Najčešće gnijezde u selima i manjim sredinama i to u blizini domaćih životinja. Iznimno dolaze i u gradovima. Gnijezda najčešće smještaju na razne prateće objekte, prvenstveno one u kojima borave domaće životinje ali i u garaže, nedovršene kuće i slično.

Piljak se prepoznaje po plavoj, blještavoj crnoj gornjoj strani tijela i upadljivo bijelom trticom i donjim dijelom tijela. Rep mu je kraći manje rascijepljen nego kod lastavice. Vezan je uz naselja i brojniji je u gradovima od lastavice. Gnijezda grade na stambenim objektima, mostovima i drugim konstrukcijama. Za razliku od lastavica, piljci svoje gnijezdo smještaju s vanjske strane zgrada, ispod nadstrešnice ili krova. U nekim područjima za gniježđenje koristi litice, špilje i kamenolome. Kao i lastavice piljak je ptica selica i uglavnom zimuje u Africi.

Sl. 3. Gnijezdo lastavice (Foto: Arhiva JU NPPJ)

Kako se hrane kukcima najveću prijetnju piljku i lastavici predstavlja korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi kojim se njihov broj smanjuje. Za lastavice velika prijetnja je nestanak stoke (osobito goveda) i tradicionalnog načina života. Stoka u štalama osigurava im toplinu tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se hrane.

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i Pravilniku o strogoj zaštiti vrsta (NN 144/13, 73/16) lastavica i piljak su strogo zaštićene vrste u RH.

Više o lastavicama i piljcima te njihovom praćenju možete doznati na linku, a popunjeni, skenirani ili fotografirani Obrazac 1 kojeg možete pronaći na navedenom linku ili e-mail s podacima koji se traže u Obrascu možete poslati na adresu: kazimir.miculinic@np-plitvicka-jezera.hr i zsc.ivanka@np-plitvicka-jezera.hr . (Napomena: podatke o kvadrantima zanemarite.)

Ukoliko želite da stručnjaci iz Znanstveno-stručnog centra „ Dr. Ivo Pevalek“ obave monitoring (praćenje) javite. Rado ćemo se odazvati na vaš poziv.

Nacionalni park Plitvička jezera