Međunarodni dan šuma

Urednik Blog


Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 21. ožujka Međunarodnim danom šuma (IDF) 2012. godine, s ciljem podizanja svijesti o važnosti šuma na planeti Zemlji.

Obilježavanjem  Međunarodnog dana šuma, države se potiču da na svim razinama poduzmu napore kako bi organizirale aktivnosti koje uključuju šume i drveće, poput kampanja za sadnju drveća. Temu za svaki Međunarodni dan šuma bira Suradničko partnerstvo za šume.

Međunarodni dan šuma obilježava se 21. ožujka na prvi dan proljeća i to je prilika da se svi podsjetimo na važnost očuvanja šuma

Šume i šumsko zemljište prekrivaju gotovo polovicu kopna Republike Hrvatske, dok u NP „Plitvička jezera“ šumski ekosustavi zauzimaju  preko 4/5 njegove površine. Šume sprečavaju eroziju tla, vežu vodu uz tlo i pročišćavaju je, reguliraju klimu zadržavajući ugljik i ublažavaju negativne posljedice klimatskih promjena.

Iako su šume prirodni ograničeni i obnovljivi resurs, globalno su ugrožene neodgovornim gospodarenjem, onečišćenjem vode, zraka i tla, urbanizacijom, hidromelioracijom i klimatskim promjenama zbog čega je njihovoj zaštiti, očuvanju i održivosti potrebno posvetiti veću pažnju.

Za 2022. godinu odabrana je tema međunarodnog dana šuma,  “Šume i održiva proizvodnja i potrošnja”

Ova tema Međunarodnog dana šuma  znači da je sav mogući život na zemlji nekako povezan s postojanjem šuma. Voda koju pijemo, lijekovi koje uzimamo, hrana u kojoj uživamo, sklonište u koje smo došli, kisik koji nam je potreban, sve je povezano sa šumama. Više o ovogodišnjem Međunarodnom danu šuma možete pogledati na linku.