Međunarodni dan šuma

Urednik Blog

Rezolucijom Opće skupštine Ujedinjenih naroda 28. studenog 2012. godine., 21. ožujak proglašen je Međunarodnim danom šuma. Na taj dan raznim manifestacijama podiže se svijest o važnosti svih vrsta šuma i stabala, bilo prirodnih ili umjetno podignutih (šumske kulture, urbane šume, drvoredi i dr.), za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Šume imaju nekoliko važnih funkcija, a to su:

  • ekološka funkcija  podrazumijeva važnost šuma za održavanje biološke raznolikosti, utjecaj na klimu i klimatske promjene, zaštitu tla i vodnih resursa;
  • ekonomska funkcija – polazi od drva kao sirovine koja traži veliki broj radnih mjesta kako u procesu pridobivanja drva, tako i u drvnoj industriji;
  • socijalna funkcija  šuma stvara povoljnu okolinu za rekreaciju i zdravlje ljudi, poboljšava ekološku svijest i kulturu društva.

Postoje različite procjene o vrijednosti neproizvodnih funkcija šuma, a zajedničko im je da vrijednost neproizvodnih funkcija znatno premašuju proizvodnu vrijednost šuma.

Šume su prirodni ograničeni i obnovljivi resurs. Globalno su ugrožene neodgovornim gospodarenjem, onečišćenjem vode, zraka i tla, urbanizacijom, hidromelioracijom i klimatskim promjenama zbog čega im je danas potrebno posvetiti veću pažnju.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana šuma je „Šume i održivi gradovi“. Više informacija o obilježavanju Dana šuma dostupno je na web stranicama Ujedinjenih naroda  http://www.un.org/en/events/forestsday/.

Povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana šuma, predstavljamo našu prašumu Čorkova uvala u kojoj gospodari priroda.