Močvarni plavac

Urednik Blog

Sl. 1. Ženka močvarnog plavca Phengaris alcon alcon polaže jaja na plućnu sirištaru Gentiana penumonanthe (Foto: Iva Mihoci)

Na vlažnim livadama NP Plitvička jezera svake godine odvija se čarobna priča koju smo odlučili podijeliti s vama. Priča je to o leptiru močvarnom plavcu i njegovom životu s mravom i biljkom čudnog imena – plućna sirištara.

Sredinom srpnja pa sve do druge polovice kolovoza leptir močvarni plavac Phengaris alcon alcon leti iznad vlažnih livada našeg Parka i polaže svoja jaja u obliku malih bijelih točkica na plućnu sirištaru Gentiana pneumonanthe (Sl. 1).  Iz jaja izlaze male gusjenice koje će se neko vrijeme hraniti i boraviti unutar cvjetnog pupa plućne sirištare. Nakon otprilike tri tjedna kad dovoljno ojača gusjenica se spušta na tlo, u blizinu mravinjaka mrava iz roda Myrmica (Sl. 2). Ti mravi će je, zbog slasnog soka kojeg ispušta, odnijeti u svoj mravinjak i brinuti se za nju. Gusjenice u mravinjaku provode sedam do osam mjeseci te se u proljeće zakukulje blizu izlaza iz mravinjaka. U ljetnim mjesecima, kad procvjeta plućna sirištara, u ranojutarnjim satima, iz mravinjaka izlaze prekrasni leptiri plavih krila i kreću u potragu za biljkom na koju će nakon oplodnje položiti jaja.

Sl. 2. Mravi iz roda Myrmica (Foto: JU NPPJ)

Močvarni plavac danas se prema kriterijima IUCN (The World Conservation Union – Svjetska udruga za zaštitu prirode) nalazi među kritično ugroženim vrstama (CR) jer je zbog svog specifičnog ciklusa vrlo osjetljiv na promjene u staništu.

U našem Parku zabilježena je jedna od najvećih populacija, na europskom nivou, ove vrste leptira. Naša je dužnost zaštititi je.

Kako?

Zaštitom i očuvanjem staništa na kojima boravi uz vašu pomoć. Vlažne livade na kojima je prisutan močvarni plavac, tj. leptir, mrav i biljka (sve tri komponente moraju biti prisutne) potrebno je kositi tek u rujnu kad se gusjenica spustila u mravinjak i ne teškom mehanizacijom kako se ne bi uništili mravinjaci. I ne manje bitno, potrebno je očuvati prirodni vodni režim koji livade održava vlažnim i pogodnim za rast plućne sirištare, mravinjake mrava roda Myrmica i na kraju močvarnog plavca.

Stručna služba Parka u suradnji sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom kontinuirano provodi praćenje (monitoring) populacije močvarnog plavca u svrhu utvrđivanja sadašnjeg stanja, eventualnih nastalih promjena te bolje suradnje s vlasnicima livada i pravovremenog poduzimanja mjera.
Osim močvarnog plavca Park je staniše za još dvije osjetljive vrste plavaca roda Phengaris: Phengaris alcon rebeli (EN) i Phengaris arion (DD), a prisutne su i druge vrste leptira plavaca. Jedna od čestih vrsta je obični plavac Polyommatus icarus.

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera

Pročitajte ostale priče iz serije “70 priča za 70 godina Nacionalnog parka Plitvička jezera”