Odgovori na primjedbe s javnog uvida

Urednik Blog, Novosti

U periodu od 2. ožujka 2023. godine  do 20. ožujka 2023. godine proveden  je javni uvid za prijedloge Programa zaštite, njege i obnove šuma za šume u Državnom vlasništvu na području NP Plitvička jezera,  kao i  Program zaštite, njege i obnove šuma za  Privatne šume NP Plitvička jezera.

Tijekom Javnog uvida prikupljeno je ukupno 11 primjedbi od strane vlasnika nekretnina koje su obuhvaćene predloženim programima.

Za sve primjedbe izrađivač se pisano očitovao uz prethodnu  suglasnost nadležnog Ministarstva MINGOR.