Odluka o poništenju javnog natječaja – pravnik u Odjelu OPK – studeni 2021

Urednik Natječaji za posao

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17 i 47/18) , članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2430/18 od 16. travnja 2018. godine), te čl. 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ Tomislav Kovačević donosi slijedeću

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme za radno mjesto – pravnik u Odjelu (m/ž) – 1 izvršitelj

I.

Poništava se Javni natječaj (Klasa: 112-03/21-02/01, Urbroj: 2125/84-04-01/2-21-1) za prijam u radni odnos službenika (m/ž) na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci na radno mjesto – pravnik u Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova (1 izvršitelj) objavljen 15 listopada 2021. godine u Narodnim novinama br. 112/2021 od 15. listopada 2021. godine, na web stranicama Javne ustanove „Nacionalni park plitvička jezera“ i na oglasnoj ploči, iz razloga neispunjavanja formalnih uvjeta.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostaviti će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj te će se objaviti u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ .

U Plitvičkim Jezerima, 29. studenog 2021.

KLASA: 112-03/21-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-21-2

                                                                                                                 Ravnatelj

                                                                                                                Tomislav Kovačević

Odluka o poništenju javnog natječaja – pravnik u Odjelu OPK