Poziv kandidatima na intervju

Urednik Natječaji za posao

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU
natječaj za zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme –
pomoćni radnik na održavanju staza i mostića (m/ž) – 10 izvršitelja

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika na određeno vrijeme –pomoćni radnik na održavanju staza i mostića (m/ž) – 10 izvršitelja s probnim radom 1 mjesec, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 48 od 25. svibnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

 

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 13 prijava.

Svi kandidati koji su dostavili pravovremenu i potpunu prijavu za navedeno radno mjesto (posebice se navedeno odnosi na dostavu liječničkog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti) pozivaju se da pristupe na intervju koji će se održati dana 12. lipnja 2018. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati na Plitvičkim Jezerima, ZSC dr. Ivo Pevalek (Konferencijska dvorana, II kat).

Za radno mjesto: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića (m/ž)

Vrijeme početka intervjua

1. ZLATKO PETRUŠIĆ

9,00 sati

2. SEBASTIJAN KOLAK

9,10 sati

3. ZLATKO PUŠKARIĆ

9,20 sati

4. FERDINAND RADETA

9,30 sati

5. MILAN KREKOVIĆ

9,40 sati

6. VJEKOSLAV JUKIĆ

9,50 sati

7. ANTONIO-ROBERTO PAOLETIĆ

10,00 sati

8. IVAN ABRLIĆ

10,10 sati

9. STJEPAN ČORAK

10,20 sati

10. TOMO ABRAMOVIĆ

10,30 sati

11. ANTONIO OREŠKOVIĆ

10,40 sati

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške i/ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na intervju, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljici Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; mob. 099/2767-300).

U Plitvičkim Jezerima, 7. lipnja 2018.
Ur. broj: 4682/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević