Poziv na intervju – referent turističke prodaje III vrste

Urednik Natječaji za posao

POZIV KANDIDATIMA NA INTERVJU

natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme —

referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos više službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto u Službi marketinga i prodaje – referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 24. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 35 prijava.

Dana 3. travnja 2018. godine održano je pisano testiranje iz znanja stranog jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika, na koje testiranje je pozvano ukupno 30 prijavljenih kandidata koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za predmetno radno mjesto, te koji su zadovoljavali propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme – VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera i najmanje jedne godine radnog iskustva), sve sukladno Pozivu kandidatima na testiranje, ur. broj: 1850/18 od 28. ožujka 2018. godine i Dopuni poziva kandidatima na testiranje, ur. broj: 1852/18 od 29. ožujka 2018. godine.

Na pisano testiranje pristupilo je 14 pozvanih kandidata.

Kandidati koji su zadovoljili na pisanom testiranju znanja jednog svjetskog jezika, pozivaju se da pristupe na intervju:

 

R.br. Ime i prezime Početak intervjua
1. Vesna Dukić Salopek

8,00 sati

2. Mario Ferderber

8,15 sati

3. Nikolina Janjatović

8,30 sati

4. Mirna Majnarić

8,45 sati

5. Nikolina Marijanović

9,00 sati

6. Ana Pemper

9,15 sati

7. Daniela Šimić

9,30 sati

8. Marko Perišić

9,45 sati

 

Intervju će se održati dana 12. travnja 2018. godine (četvrtak) u Hotelu „Jezero“ (TV Salon) s početkom u 8,00 sati.

Za sve dodatne informacije i/ ili pojašnjenja vezana uz popis pozvanih kandidata na intervju, kandidati se mogu obratiti voditeljice Službe marketinga i prodaje Mariji Turkalj (tel. 053/751-748; 099/2767-202).

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 10. travnja 2018.

Ur. broj: 2386/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević