Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2023.) – konobari, kuhari i informatori

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2023.) objavljenog dana 30. siječnja 2023. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje:

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama koji su podnijeli prijavu na oglas za turističku sezonu

Razgovor s kandidatima/kinjama koji su podnijeli prijave za rad na radnim mjestima: konobar II, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja pečenjar, te informator, održat će se 6. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon – prema sljedećem rasporedu:

Konobari: 06.03.2023. s početkom u 08,00 sati

RB.         Prezime i ime (god. rođ)

5             Bićanić Romano (2000)

33          Rendulić Ivana (1983)

34          Palian Ana (1992)

35          Palian Marija (1992)

63          Hodak Marko (1996)

123        Hodak Petar (1997)

125        Vuković Antonija (1999)

164        Bionda Mario (1995)

182        Vidović Andrijana (1979)

205        Bićanić Adam (2000)

315        Čorak Zoran (1986)

341        Kovačević Damir (1993)

372        Sertić Silvije (1997)

374        Mesić Marko (1996)

393        Keser Berislav (1981)

411        Hodak Marko (1997)

435        Špehar Ana (2002)

469        Dejanović Mihaela (1997)

478        Noć Karlo (2004)

498        Mlinarić Tomislav (1997)

502        Vukošić Gordana (1976)

507        Marijanović Marjana (1998)

575        Palyvoda Andrii (1981)

673        Krištić Dejan (1991)

675        Hodak Ivan (1989)

680        Dobrydina Hanna (1979)

61          Volchatova Lesia (1988)

199        Bilić Josip (1990)

250        Turkalj Robert (1986)

Kuhari: 06.03.2023. s početkom u 10,00 sati

RB          Prezime i ime (god. rođ.)

14          Vidaković Ivan (1989)

153        Salopek Ivan (1998)

183        Kovačić Mira (1964)

248        Radočaj Matija (1992)

312        Luketić Matej (2003)

438        Marić Josip (2005)

535        Antunović Adrijana (2000)

565        Jurić Mateja (1997)

29          Kovačić Nikolina (1995)

41          Turkalj Nevenka (1966)

124        Porobić Josipa (2004)

190        Žanić Ana (1994)

223        Žanić Mara (1966)

288        Ravenščak Ivana (1981)

313        Luketić Antonio (1995)

418        Džanan Jelka (2004)

426        Vuić Katica (1966)

477        Cvitković Jelena (1975)

506        Zavacki Mirjana (1971)

154        Salopek Ivan (1998)

Informatori – 06.03.2023. s početkom u 12,00 sati

RB          Prezime i ime (god. rođ.)

4             Jurić Anita (1988)

10          Šunjić Zvonimir (1995)

13          Rukavina Karmen (1998)

26          Grdić Antonia (1991)

28          Brajdić Mirela (1986)

42          Funduk Rajko (1994)

77          Smolčić Andrej (1997)

86          Požega Marina (1995)

89          Mrla Nikolina (1997)

97          Dukić Salopek Vesna (1988)

103        Ivančević Dijana (2000)

108        Ostović Martina (1993)

111        Bogdanić Marina (1978)

116        Hodak Petra (1997)

130        Kostelac Davor (1968)

140        Pintar Tatjana (1994)

149        Bićanić Ana (1990)

159        Katić Nikola (1995)

170        Končar Slavica (1968)

173        Nikšić Andrea (1994)

207        Matasić Sara (1996)

212        Krizmanić Tomislav (1998)

239        Gašparović Valentina (1997)

275        Čorak Antonela (1991)

297        Franjković Ante (1995)

359        Mudrovčić Dora (1998)

366        Špoljarić Tomislav (1998)

489        Vrban Grgur (1989)

523        Ležaić Nikolina (1987)

529        Antonić Nikolina (1998)

554        Hodak Jelena (2002)

566        Kurelac Dominik (2001)

621        Bićanić Ivana (1982)

632        Šorak Dragana (1975)

684        Stepić Katarina (1998)

706        Kranjčević Josipa (1994)

708        Stilinović Mario (1971)

U Plitvičkim Jezerima, 28.02.2023.

KLASA: 112-03/23-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-23-704

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv na razgovor – Turistička sezona 2023.