Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme – Turistička sezona 2024.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2024.) objavljenog dana 4. siječnja 2024. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljuje:

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima koji su podnijeli prijavu na oglas za turističku sezonu za radna mjesta: nosač prtljage, konobar II, konobar III, voditelj šanka, kuhar II, kuhar III, kuhar roštilja/pečenjar, slastičar II, perač posuđa i čistačica

Razgovor s kandidatima koji su podnijeli prijave za rad na navedenim radnim mjestima održat će se 18. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon  – prema sljedećem rasporedu:

PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I NOSAČ PRTLJAGE – 18.03.2024. s početkom u 10,00 sati:

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 342Jerbić Fran (2002)
 564Rukavina Luka (1985)

II KONOBAR II, KONOBAR III I VODITELJ ŠANKA – 18.03.2024. s početkom u 10,10 sati:

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 93Radošević Maša (1995)
 98Kovačević Damir (1993)
 100Žagrović Ante (1999)
 118Lipovac Miroslav (1999)
 145Mesić Marko (1996)
 146Bićanić Adam (2000)
 380Palian Ana (1992)
 381Palian Marija (1992)
 412Čorak Zoran (1986)
 422Vuković Antonija (1999)
 425Keser Berislav (1981)
 460Marijanović Marjana (1998)
 521Gašparović Nenad (1975)
 522Grdić Stjepan (2007)
 523Drakulić Tepavac Mirjana (1966)
 601Gašljević Miroslav (1969)
 657Noć Karlo (2004)
 690Veršić Krste (1961)
 717Marić Ivo (2003)
 741Herak Danijela (1987)
 79Turkalj Robert (1986)
 233Vukovac Marta (2006)
 284Maras Ivka (1966)

III KUHAR II, KUHAR III, KUHAR ROŠTILJA/PEČENJAR I SLASTIČAR II – 18.03.2024. s početkom u 11,00 sati

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 74Barec Josip (2004)
 175Smirinov Artur (1984)
 451Kovačić Mira (1964)
 453Marić Josip (2005)
 457Salopek Ivan (1998)
 466Džanan Jelka (2004)
 472Pešut Luka (1997)
 494Luketić Antonio (1995)
 592Tonković Ilija (2005)
 677Gudelj-Marjanović Miro (2006)
 715Topić Marija (1984)
 784Požega Lucija (2000)
 24Turkalj Nevenka (1966)
 250Ban Delfa (1973)
 336Radočaj Matija (1992)
 413Porobić Josipa (2004)
 419Garić Monika (2005)
 475Žanić Ana (1994)
 641Trtica Milan (1973)
 664Čop Ivica (1980)
 138Šalić Marija (1975)
 38Šapina Ana (2005)
 64Keser Matovina Nikolina (1997)
 222Džanan Gabrijela (2005)
 229Špehar Lucija (2006)
 496Dizdar Jasna (1963)
 497Lesinger Luja (1968)
 626Ivanković Tomislav (1994)
 699Žalac Katarina (1976)

IV PERAČ POSUĐA – 18.03.2024. s početkom u 12,30 sati:

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 45Jurić Ljubica (1971)
 61Mandić Monika (2002)
 113Dujmović Marijana (1964)
 119Rus Zdenka (1968)
 169Sladović Hrvoje (1994)
 185Halasev Jasna (1977)
 282Bunjevčević Lorena (2002)
 306Jurić Ivanka (1965)
 421Garić Monika (2005)
 461Turkalj David (2003)
 462Turkalj Matej (2003)
 506Burić Suzana (2001)

V ČISTAČICA– 18.03.2024. s početkom u 13,15 sati:

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 3Ravenščak Ivana (1981)
 22Drakulić Milica (1998)
 258Jurić Kata (1962)
 283Maras Ivka (1966)
 343Karamarko Marijana (1977)
 467Džanan Ljerka (1977)
 478Sladović Dolores (1992)
 591Tonković Ines (2003)
 737Bićanić Ružica (1971)

18.03.2024. u grupi s početkom u 13,15 sati:

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 464Obajdin Ivana (1997)
 786Polishchuk Svetlana (1971)

*Napomena: s kandidatima koji su se prijavili za rad na više radnih mjesta, istodobno će biti održan razgovor i za preostala radna mjesta za koja su podnijeli prijavu

* Za sve informacije možete kontaktirati Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova na 053/751-376 ili 053/751-062, radnim danom od 07,00 do 15,00.

U Plitvičkim Jezerima, 15.03.2024.

Povjerenstvo za provedbu oglasa