Poziv na razgovor – turistička sezona 2022 – vatrogasac-vozač, informatičar, stručni referent zaštite na radu, referent turističke prodaje i stručni suradnik za promidžbu

Urednik Natječaji za posao

Poziv na razgovor (intervju) za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.)

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme (turistička sezona 2022.) objavljenog dana 2. veljače 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova), web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama br. 14/2022, objavljuje:

Poziv na razgovor (intervju) kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete iz oglasa za rad u:

SLUŽBI ZAJEDNIČKIH POSLOVA: VATROGASAC – VOZAČ, INFORMATIČAR – SERVISER INFORMATIČKE OPREME, STRUČNI REFERENT ZAŠTITE NA RADU

SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE: REFERENT TURISTIČKE PRODAJE III VRSTE, STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU

Razgovor s kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  za prethodno gore navedena radna mjesta obavit će se 29. ožujka 2022. godine (utorak) u hotelu Jezero (Plitvička Jezera) – tv salon – prema sljedećem rasporedu:

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

V.II. VATROGASAC – VOZAČ – 29.03.2022. od 08,00 do 08, 20 sati

PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE                 

 1. BRAJDIĆ MATEJ (1997.)            243
 2. ŠPEHAR ZDRAVKO (1997.)      265
 3. MARIĆ NIKICA (1987.)               274

V.4. INFORMATIČAR – SERVISER INFORMATIČKE OPREME – 29.03.2022. od 08,20 sati do 08,50 sati

 PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. MARKOVIĆ MAJA                          39
 2. SERTIĆ DAVID (1996.)               275
 3. CINDRIĆ IVICA (1999.)               388
 4. ŠPEHAR LEOPOLD                       580
 5. KOSTELAC DANIJEL                    617

V.5. STRUČNI REFERENT ZAŠTITE NA RADU – 29.03.2022. od 09,00 do 09,30

 PREZIME I IME                               REDNI BROJ PRIJAVE

 1. JAJETIĆ TOMISLAV                                      261
 2. RAPAIĆ NIKOLA                                          343
 3. MATASIĆ DOMAGOJ                                   609

SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

VII.1. REFERENT TURISTIČKE PRODAJE III VRSTE – 29.03.2022. od 09,50 do 10,40

 PREZIME I IME                                 REDNI BROJ PRIJAVE

 1. ŠIMIĆ DANIELA (1987.)                             24
 2. ŠPEHAR MIHOVIL (1998.)                        85
 3. HODAK VLATKA                                            132
 4. SERTIĆ NIKOLA                                             468
 5. CINDRIĆ FILIP                                               503
 6. MATIJEVIĆ NIKOLINA                                520
 7. ŠPOLJARIĆ ANKA (1990.)                         531

*Napomena

S kandidatkinjama Matijević Nikolinom (redni broj prijave 520) i Špoljarić Ankom (redni broj prijave 531) istovremeno će biti održan i razgovor za radno mjesto Stručni suradnik za promidžbu

VII.2. STRUČNI SURADNIK ZA PROMIDŽBU – 29.03.2022. od 10,40 do 11,20

 PREZIME I IME                                 REDNI BROJ PRIJAVE 

 1. SABLJAK MARIJA (1993.)                          282
 2. BARIĆ VALENTINA                                      673
 3. JANJATOVIĆ BIĆANIĆ NIKOLINA          701
 • Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu
 • Ukoliko kandidat/kinja ne pristupi razgovoru (intervjuu), smatrat će se da je povukao/la prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom/kinjom
 • Razgovor provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa, a kroz razgovor se utvrđuju znanja, sposobnosti i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu)
 • Rezultati oglasa (turistička sezona 2022.) biti će objavljeni na web stranicama i oglasnoj ploči Ustanove.

U Plitvičkim Jezerima, 22. ožujka 2022.

KLASA: 112-03/22-02/01

URBROJ: 2125/84-04-01/2-22-759

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Poziv na razgovor – turistička sezona 2022 – vatrogasac-vozač, informatičar, str. referent zaštite na radu, ref.tur.prod i st.su.za prom.