Poziv na testiranje – referent turističke prodaje III vrste

Urednik Natječaji za posao

POZIV KANDIDATIMA NA TESTIRANJE
natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme —
referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos više službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto u Službi marketinga i prodaje – referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 24. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 35 prijava.

Kandidati koji su dostavili pravovremenu, potpunu i urednu prijavu za radno mjesto – referent turističke prodaje III vrste (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca, te zadovoljavaju propisane formalne uvjete za navedeno radno mjesto (posebice se odnosi na uvjet propisane stručne spreme – VŠS-VI/I stupanj stručne spreme hotelijerskog, turističkog ili drugog odgovarajućeg smjera i najmanje jedne godine radnog iskustva) pozivaju se da pristupe na pisano testiranje iz znanja stranog jezika radi utvrđivanja znanja jednog svjetskog jezika u govoru i pismu, koje će se održati kako slijedi:

R.br.

Ime i prezime

1. Anka Vuković
2. Ana Pemper
3. Martina Kovačević
4. Katarina Burić
5. Mario Ferderber
6. Ivan Hodak
7. Željko Mihić
8. Daniela Šimić
9. Nikolina Marijanović
10. Marija Jandrić
11. Mateja Bićanić
12. Antonija Radočaj
13. Mirna Majnarić
14. Dalibor Tomić
15. Ana-Marija Šolaja
16. Marko Perišić
17. Tea Vuković
18. Ana Jandrić
19. Nikolina Janjatović
20. Ivana Orešković
21. Olivera Orlić
22. Augusta Vukelić
23. Ivana Pavelić
24. Renata Lukežić
25. Samir Ramić
26. Šime Knežević
27. Danijela Pavličić
28. Maja Šebalj
29. Ivo Šikić

Testiranje će se održati dana 3. travnja 2018. godine (utorak) u Hotelu „Jezero“ (Dvorana „Flora“) s početkom u 10,00 sati.

 

Napomene:
– testiranje se sastoji od pismenog dijela
– pismeni dio traje max 45 minuta i svi ga kandidati polažu istodobno u jednoj prostoriji
kandidati koji zadovolje pismeni dio bit će pozvani naknadno na intervju pred Povjerenstvom Ustanove

 

Za sve dodatne informacije ili pojašnjenja, kao i primjedbe na uočene greške ili nepravilnosti u popisu kandidata pozvanih na testiranje, kandidati se mogu obratiti v.d. voditeljice Službe zajedničkih poslova – tajnici Ustanove Nataši Maričić Brkljačić, dipl. iur. (tel. 053/751-375; 099/2767-300).

Kandidati koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

U Plitvičkim Jezerima, 28. ožujka 2018.
Ur. broj: 1850/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević