Izvorne pasmine

Lička pramenka

Sl. 1 lička pramenka (Homoljačko polje)

Sl. 1 lička pramenka (Homoljačko polje)

Brojne rijtke, ugrožene i endemične vrste i njihova staništa ostala su na ovom prostoru očuvana zahvaljujući tradicijskoj poljoprivrednoj praksi, a zahvaljujući tome održale su se neke od izvorih pasmina. Jedna od izvornih pasmina čija stada se mogu vidjeti na prostranim trvnjacima Parka (Homoljačko polje, područje Drakulić rijeke i Koreničke Kapele) je lička pramenka (lička ovca, domaća ovca), (Sl. 1). Veličina populacije na području Parka je oko 400 grla. Nastala je u gorsko-planinskim područjima Like i Gorskog kotara na prostranim, vegetacijom bogatim prirodnim pašnjacima i u surovim zimskim uvjetima (hladnoća i pothranjenost). Pasmina je značajna zbog jedinstvenosti genoma, adaptibilnosti i otpornosti, proizvodnje animalnih proizvoda (mesa i mlijeka), naglašene potražnje za njezinim proizvodima (ličke janjetine) te iskorištavanja i sprečavanja sukcesije prirodnih travnjačkih površina i mogućnosti njene integracije u sustav gospodarenja zaštićenim prostorom.