Proljetni ciklus praćenja i spašavanja vodozemaca s lokalne prometnice

Urednik Novosti, Novosti stručne službe

U Nacionalnom parku Plitvička jezera, djelatnici Službe zaštite krenuli su u drugu godinu praćenja i spašavanja vodozemaca na cesti uz Gornja jezera uz lokalnu prometnicu. Nakon što je postavljena ograda na osam dionica duž prometnice za panoramska vozila od Labudovca prema potoku Rječica, s povoljnim vremenskim prilikama postavljeni su i lovni tuneli te otvorene lovne posude. Ove pasivne zamke ćemo u narednih nekoliko tjedana dok traju migracije vodozemaca iz kopnenih u vodena staništa, pratiti prohodima u jutarnjim i večernjim satima. Ključne su povoljne vremenske prilike, vlaga i padaline kako bi se pokrenula aktivnost raznih vodozemaca, a posebno nam je u središtu pozornosti vrsta pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra). Jedinke vodozemaca koje zateknemo u pasivnim zamkama i na cesti prenosimo preko ceste nakon bilježenja podataka (fotografija, koordinate, spol i dob). Ukoliko se dogodi da jedinke stradaju, uklanjamo ih s ceste nakon evidentiranja.

Obzirom da je navedena aktivnost u drugoj godini provedbe, svakako će biti zanimljivo nakon ciklusa praćenja u travnju i rujnu utvrditi broj ponovno uhvaćenih jedinki iz 2023. godine. Ovom aktivnošću nastojat ćemo spasiti jedinke od stradavanja na prometnici, ali i prikupiti podatke koji će predstavljati bazu za pronalaženje trajnih rješenja za siguran prolazak vodozemaca preko prometnice.