Rezultati natječaja KV tesar – KV stolar

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

zapošljavanje namještenika na određeno vrijeme –

KV stolar (m/ž) – 1 izvršitelj i KV tesar (m/ž) – 1 izvršitelj

(radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika)

  

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. st. 1. i st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), čl. 6. st. 1. i st. 2. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 1430/18 od 16. travnja 2018. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na određeno vrijeme (radi zamjene zbog odsutnosti postojećih zaposlenika) – KV stolar (m/ž)– 1 izvršitelj iKV tesar (/ž) – 1 izvršitelj, oba s probnim radom 2 mjeseca u Podružnici održavanja tehnike i komunalne infrastrukture, Odsjeku stolarije sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 68 od 27. srpnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila prijave ukupno 3 kandidata (3 prijave za radno mjesto KV tesar i 2 prijave za radno mjesto KV stolar).

Prilikom pregleda zaprimljenih prijava utvrđeno je da prijava jednog kandidata za radno mjesto KV tesar ne zadovoljava formalne uvjete natječaja (SSS-IV/I stupanj stručne spreme drvno-prerađivačkog smjera), dok je u međuvremenu drugi kandidat odustao od prijave.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

I                 PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

I.I.            ODSJEK STOLARIJE

I.I.1.       KV stolar (m/ž)  – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjesec

LEO SABLJAK

 

Podredno, Ustanova donosi odluku o obustavi natječaja za radno mjesto KV tesar (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 2 mjeseca (radi zamjene zbog odsutnosti postojećeg zaposlenika) obzirom da se nije prijavio dovoljan broj kandidata koji zadovoljava formalne uvjete natječaja.

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 16. kolovoza 2018. godine;

– izabrani kandidat dužan se je najkasnije u roku od 3 danaod dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 10. kolovoza 2018.

Ur. broj: 7527/18

Ravnatelj

 

Tomislav Kovačević