Rezultati natječaja – poslovođa Odsjeka tehničkog održavanja

Urednik Natječaji za posao

REZULTATI NATJEČAJA

natječaj za zapošljavanje službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme
– poslovođa Odsjeka tehničkog održavanja (m/ž) – 1 izvršitelj

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos više službenika (m/ž) na neodređeno vrijeme, među kojima i za radno mjesto poslovođa Odsjeka tehničkog održavanja (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom 3 mjeseca, sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 8 od 24. siječnja 2018. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedeno radno mjesto Ustanova je zaprimila ukupno 5 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, ravnatelj Ustanove Tomislav Kovačević donio je odluku o izboru sljedećeg kandidata:

 

IV             PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRATSRUKTURE

IV.1.       ODSJEK TEHNIČKOG ODRŽAVANJA

IV.1.1.   Poslovođa Odsjeka tehničkog održavanja (m/ž) – 1 izvršitelj na s probnim radom 3 mjeseca

MARKO MARAČIĆ

 

NAPOMENE:

– izabrani kandidat će započeti s radom dana 6. travnja 2018. godine;

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– izabrani kandidat dužan se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274 ili 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaća sklapanje ponuđenog ugovora o radu.

U Plitvičkim Jezerima, 19. ožujka 2018.

Ur. broj: 1550/18

Ravnatelj

Tomislav Kovačević