Rezultati oglasa-turistička sezona- kolovoz 2021.

Urednik Natječaji za posao

(Oglas od 29. srpnja 2021. godine, ur. broj: 787/21 – objavljen dana 29. srpnja 2021. godine na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.2. Kuhar II – 6 izvršitelja

1. Luketić Matej (59)

I.3. Perač posuđa – 2 izvršitelja

1. Hodak Gordana (8)

2. Jurić Kata (26)

Ukupno: 3/19 izvršitelja

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJ I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Pomoćnik zapovjednika – mornar – 5 izvršitelja

1. Hodak Antonio (33)

2. Hodak Ivan (69)

3. Krizmanić Josip (65)

4. Krizmanić Petar (39)

5. Vuković Gabrijel (14)

Informator – 15 izvršitelja

1. Bićanić Ana (60)

2. Hodak Martina (63)

3. Hrgota Karolina (53)

4. Ivaniš Antonio (29)

5. Karakaš Nikolina (1)

6. Mesić Korana (24)

7. Mrla Nikolina (37)

8. Nikolić Lovro (16)

9. Pintar Tatjana (5)

10. Podnar Lucijana (20)

11. Rosandić Dragana (22)

12. Smolčić Andrej (21)

13. Šebalj Lorena (42)

14. Matasić Sara (52)

15. Katić Nikola (18)

Vozač B i C kategorije – 2 izvršitelja

1. Ivančević Mladen (67)

2. Marijanović Mario (31)

Čuvar parkirališta – 5 izvršitelja

1. Brajković Ivica (44)

2. Sertić Ante (12)

3. Hodak Zlatko (45)

4. Orešković Karlo (49)

5. Špoljarić Marko (10)

Ukupno: 27/27 izvršitelja

III SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

Radnik na uređivanju travnjaka – 5 izvršitelja

1. Bićanić Zoran (32)

2. Matovina Matej (25)

3. Petrušić Zlatko (2)

4. Rakić Milan (23)

5. Rendulić Josip (55)

Čistač u Parku – 8 izvršitelja

1. Dadić Mira (27)

2. Hodak Ivan (56)

3. Ralić Emila (54)

4. Lapić Vedran (51)

5. Mujić Jasmina (61)

6. Turkalj Robert (40)

7. Vuković Ankica (7)

8. Žanić Ana (47)

Ukupno: 13/13 izvršitelja

IV SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

IV.1. Čuvar – 5 izvršitelja

1. Bilić Franjo (15)

2. Ročić Zdenko (36)

3. Šebalj Željko (46)

Ukupno: 3/5 izvršitelja

Sveukupno: 46/64 izvršitelja

Napomene:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni – kolovoz 2021.;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu ( ured.ravnatelja@np-plitvicka-jezera.hr );

– u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2021., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune Rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 12. kolovoza 2021.

Ur. broj: ______/2021

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Rezultati natječaja