Sudjelujte u akciji prikupljanja uginulih grabljivica

Urednik Novosti

Hrvatska je uključena u projekt European Raptor Biomonitoring Facility (ERBFacility) čiji je cilj povezivanje europskih znanstvenika u svrhu prikupljanja kvalitetnijih podataka o izloženosti i štetnom djelovanju kemikalija na ptice grabljivice. Predstavnici i suradnici na Projektu su Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ERBFacility sudjeluje u izgradnji paneuropske mreže analitičkih laboratorija i u osnivanju banaka za pohranu uzoraka na temelju sheme paneuropskog biomonitoringa specifičnih kemijskih kontaminanata (antikoagulansni rodenticidi II generacije, olovo i živa) pronađenim u pticama grabljivicama. Cilj je da se podrži provedba EU propisa o kemikalijama i na taj način smanji kemijski rizik za grabljivice, širu okolinu i na ljudsko zdravlje.

Grabljivice su posebno pogodne za nadgledanje postojanih, bioakumulativnih i toksičnih tvari. Široko su rasprostranjene, dugovječne, integriraju izloženost kontaminantima tijekom vremena na velikim površinama i u različitim hranidbenim lancima, a uz to su i vrlo osjetljive. Dosadašnji rezultati istraživanja (osim u slučajevima potvrđenih masovnih trovanja ostalih vrsta divljih ptica /2018. do 2020./) ukazali su i na veliku učestalost trovanjem različitim kemijskim otrovima u ptica u kojih primarni uzrok uginuća nije ukazivao na trovanje.

Iako se ponekad čini da je ptica grabljivica stradala slučajnim udarom u objekt (automobil, kuća i sl.), sudar s objektom može biti zbog dezorijentacije ptice izazvane unosom otrovnih mamaca ili konzumiranjem kontaminiranih životinja i njihovih leševa, odnosno akutnog ili kroničnog trovanja.

Nalaženje uginulih ptica grabljivica u Nacionalnom parku Plitvička jezera, na sreću, vrlo je rijetko, a sa slučajno pronađenim jedinkama postupa se oprezno i u skladu s preporukama Zavoda za zaštitu okoliša i prirode.

Stradala sova jastrebača Strix uralensis (Foto: Arhiva JUNPPJ)

Kako vi možete sudjelovati u akciji?

Uočite li neku uginulu pticu grabljivicu (obični škanjac Buteo buteo, šumska sova Strix aluco, vjetruša Falco tinnunculus i dr.) na području Nacionalnog parka ne dirajte je, već obavijestite Službu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka (kazimir.miculinic@np-plitvicka-jezera.hr, 099 2767 204) da je preuzmu i dalje proslijede. Diranje ptica grabljivica može biti vrlo opasno!

I ako se ne naiđe na sumnjivo stradale ptice, širenje spoznaja o načinima stradavanja ptica grabljivica i njihove važnosti u održanju stabilnosti ekosustava značajan je doprinos akciji.

Stoga, kad naiđete na uginulu pticu pristupite joj savjesno, odgovorno i s puno opreza!