Svjetski dan divljih vrsta – 3. ožujka

Urednik Blog

2013. godine Ujedinjeni Narodi proglasili su 3. ožujka Svjetskim danom divljih vrsta. Od tada pa do danas ovaj Dan postao je dan kad cijeli svijet slavi divlje vrste i sveukupnu bioraznolikost na Zemlji. Na ovaj dan, edukacijom  javnosti o važnosti očuvanja i zaštite svih vrsta na Zemlji, nastoji se povećati svijest svakog pojedinca o važnosti očuvanja svake vrste kao nezamjenjivog kotačića u lancu sveukupne bioraznolikosti.

Ovogodišnji moto Dana je “Suradnja za očuvanje divljih vrsta“. Naime, samo zajedno, suradnjom na internacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou možemo uspješno svladati prepreke i očuvati divljinu u svoj njenoj punini.

Priroda sa svim svojim divljim vrstama i bioraznolikošću besplatan je izvor hrane, lijekova, materijala za odjeću, goriva i ostalih esencijalnih stvari za svakog čovjeka. Mnoge vrste nepovratno su nestale, uništene su čovjekovim djelovanjem, a nestale su s lica Zemlje prije nego je čovjek uspio proučiti njihovu ulogu u prirodi i na čovjeka kao dijela prirode. Mnoge biljne i gljivlje vrste izvor su lijekova čije djelovanje još ne poznajemo, a njihovim nestankom gubimo svaku nadu u njihov pronalazak.

Uništavanje staništa, invazivne vrste, lov i ribolov kao i namjerno uzimanje iz prirode vrsta s namjerom njihova korištenja kao lijepih i ukrasnih primjeraka ili kućnih ljubimaca, ili samo uzimanje iz prirode pojedinih dijelova biljnih i/ili životinjskih vrsta dovode te, ali mnoge druge s njima povezane vrste do nestanka.

Zato, samo zajedničkim djelovanjem svih dijelova društva i pravilnim postupanjem možemo sačuvati vrste, bioraznolikost i prirodu u svoj njezinoj cjelovitosti i ljepoti i nastaviti je nesmetano i besplatno koristiti i u budućim naraštajima.