Svjetski dan leptira 2021.

Urednik Blog

Danji paun (Aglais io) prezimljuje u stadiju imaga i često ga se susreće u rano proljeće

I ove godine želimo Vas podsjetiti na Svjetski dan leptira koji se obilježava 28. svibnja.

Leptiri su čovjeku zanimljiva skupina kukaca koji su iznimno korisni kao oprašivači, a gusjenice nekih leptira čine štete u poljoprivredi i šumarstvu pa su te vrste izložene uništavanju. Cilj Svjetskog dana leptira je podizanje svijesti o zaštiti i očuvanju ovih prekrasnih kukaca.


Najveći broj vrsta u svijetu životinja ima skupina člankonožaca, odnosno kukaca (Insecta). Kukci žive gotovo na svim kopnenim dijelovima Zemlje od pustinja do polova i smatra se kako njihov broj prelazi milijun vrsta. Carstvu kukaca pripada više od tri četvrtine svih stvorenja na zemlji.

U tom velikom carstvu leptiri su posebno zanimljivi.  Leptiri se po svojoj aktivnosti dijele na noćne i danje leptire. Iako su danji leptiri evolucijski mlađi od noćnih, zbog šarenila boja uvijek su bili zanimljiviji istraživačima nego noćni. Svojom pojavom uvijek su budili znatiželju i maštu djece i odraslih, a oko njih su se ispredale brojne priče, legende, vjerovanja i praznovjerja. Pretpostavlja se da rod leptira (Lepidoptera) danas u svijetu broji preko 110 000 vrsta i još uvijek se neprestano otkrivaju nove vrste. U Hrvatskoj je poznato oko 200 danjih i  3000 noćnih vrsta leptira. U Nacionalnom parku Plitvička jezera dosad je zabilježeno oko 90 danjih vrsta i tek oko 350 noćnih vrsta leptira. Najčešći prirodni neprijatelji dnevnih leptira su ptice, a noćnih šišmiši. Smanjenjem i nestankom leptira smanjuju se i  nestaju populacije ovih vrsta.

Kontinentalna riđa (Polygonia c-album) još jedan leptir koji prezimljuje u stadiju imaga

Životni ciklus leptira baziran je na potpunoj preobrazbi, potpunoj metamorfozi ili holometaboliji, a obuhvaća razvoj od embriona koji se razvija u oplođenom jajetu, koje ženka polaže na ovopozicijsku biljku (biljku na koju odlaže jaja), a najčešće je to i biljka hraniteljica. Zatim izlazi kao gusjenica (larva) koja se hrani i raste na biljci hraniteljici, onda se zakukulji u lutku ili kukuljicu(pupa) i razvija se u odraslog leptira.

Zorica (Anthocharis cardamines) pravi je proljetni vjesnik koji prezimljava u stadiju kukuljice i
izlazi tek kad dobro zatopli

Odrasli leptiri ne rastu, često se i ne hrane, a žive tek od nekoliko sati pa do nekoliko mjeseci. Svima je zajedničko da se u tom stadiju razmnožavaju i polažu jaja kako bi omogućili preživljavanje vrste i nastavili životni ciklus.

Leptiri imaju dva para krila obraslih gustim ljuskastim dlačicama. Kod leptira je vrlo često spolno dvoličje (spolni dimorfizam) pa se u mnogih vrsta mužjak bojom i građom razlikuje od ženke.

Uskršnji leptir (Zerynthia polyxena) proljetni je danji leptir iz porodice lastinrepaca
(Papilionidae)

Zanimljivo je da na prostoru Parka nalazimo tri vrste velikih plavaca: močvarni plavac (Phengarris alcon alcon), gorski plavac (Phengaris alcon rebeli) i veliki plavac (Phengaris arion). Sve ove vrste plavaca su rijetke i ugrožene nestankom staništa zbog neadekvatnih ljudskih aktivnosti. Svakako još treba istaknuti Močvarnu riđu (Euphydrias aurinia)  i danju medonjicu (Euplagia quadripunctaria) koje su Natura vrste leptira za Park.

Šahovnica ili pjegavac (Melanargia galathea ) dnevni leptir iz porodice šarenaca (gore) i
kranjska ivanjska ptičica (Zygaena carniolica) (dolje)

U Republici Hrvatskoj, Zakonom o zaštiti prirode zaštićeni su: lastin rep (Papilio machaon), prugasto jedarce (Iphlicides podalirius), apolon ili crvenooki parnasovac (Parnasius apollo), velika preljevalica (Apatura iris), mala preljevalica (Apatura ilia) i veliki topolnjak (Limenitis populi).

Prugasto jedarce (Iphlicides podalirius) dnevni leptir iz porodice lastinrepaca. Pojavljuje se
kada dobro zatopli. Prezimljava kao kukuljica. U Hrvatskoj je zaštićena vrsta.

Travnjaci, livade i šumski rubovi, šikare i kamenjari, vrtovi i cvjetnjaci su staništa gdje susrećemo najveći broj leptira. Na području Parka dolaze i brojne druge vrste leptira. Upoznajmo neke od njih, divimo se njihovoj ljepoti i sačuvajmo ih za buduće naraštaje…


Stričkovac (Vanessa cardui) dnevni leptir iz porodice šarenaca. Leptir j selac i putuje u velikim skupinama. Jedan je od najčešćih leptira kod nas.

Šumski šahovac, lugar ili šareni šumski okaš (Pararge aegeria) karakterističan je za šumska
  staništa

Danja medonjica (Euplagia quadripunctaria) noćni je leptir koji je aktivan danju. Spada u
  ciljne vrste Parka uključene u ekološku mrežu Natura 2000, na čiju su se zaštitu i dugoročno
  očuvanje obvezale sve članice EU. Upotreba pesticida i herbicida kao i intenzivna košnja i
  malčiranje rubova šume pridonose ugroženosti ove vrste.