Svjetski dan leptira 2022

Urednik Blog, Novosti stručne službe


Leptiri su vezani za vrtove, livade, kamenjare, lokve,rubove šuma. Svakako ih treba vidjeti i doživjeti njihovu raznolikost na gorskim livadama Plitvičkih jezera.

Prema razdoblju kad su aktivni leptiri se dijele na vrste koje su aktivne danju tj. danje leptire i vrste koje su aktivne noću ili u  sumrak tj. noćne leptire. Noćni leptiri dijelimo u dvije podskupine: vrste aktivne u sumrak i noću –  prave noćne leptire i vrste noćnih leptira aktivne danju. Pretpostavlja se da samo oko 10 posto svih leptira na svijetu pripada skupini danjih leptira dok su ostalo noćni.

Kod leptira je vrlo često spolno dvoličje (spolni dimorfizam) pa se u mnogih vrsta mužjak bojom i građom razlikuje od ženke.

Na području NP Plitvička jezera istraživanjima je utvrđeno 90 vrsta danjih leptira i 350 vrsta noćnih leptira. U Republici Hrvatskoj je zabilježeno 197 vrsta danjih i više od 3000 noćnih leptira. Svakako se u našem Parku može očekivati otkriće novih vrsta, osobito kod noćnih leptira.Zanimljivo je da na prostoru Parka od pet vrsta velikih plavaca, koji žive u Hrvatskoj, nalazimo tri vrste: močvarni plavac (Phengarris alcon alcon), gorski plavac (Phengaris alcon rebeli) i veliki plavac (Phengaris arion). Specifičan životni ciklus, nizak kolonizacijski potencijal, lokalna rasprostranjenost, život u zatvorenim populacijama glavni su razlozi visoke osjetljivosti euroazijskog roda velikih plavaca. Sve ove vrste plavaca su rijetke i ugrožene nestankom staništa zbog neadekvatnih ljudskih aktivnosti. Svakako još treba istaknuti Močvarnu riđu (Euphydrias aurinia)  i danju medonjicu (Euplagia quadripunctaria) koje su Natura vrste leptira za Park.

U Republici Hrvatskoj, Zakonom o zaštiti prirode zaštićeni su: lastin rep (Papilio machaon), prugasto jedarce (Iphlicides podalirius), apolon ili crvenooki parnasovac (Parnasius apollo), velika preljevalica (Apatura iris), mala preljevalica (Apatura ilia) i veliki topolnjak (Limenitis populi).

Svjetski dan leptira obilježava se svake godine 28. svibnja. Kada vidite leptire uživajte u njihovom letu, divite se njihovim bojama, zaštitite ih i očuvajte njihova staništa.