Svjetski dan voda

npp-admin Novosti

Autor/izvor: Ivan Barković

Svjetski dan voda 2017. – Zašto otpadna voda?

Više od 80% otpadnih voda vraća se nepročišćeno u prirodu!

Ovo je činjenica koja se proteže kroz ovogodišnji Svjetski dan voda koji obilježavamo 22. ožujka. Još 1993. godine Generalna skupština UN-a proglasila je ovaj datum Svjetskim danom voda koji se svake godine bavi nekom temom koja odgovara trenutnim ili budućim izazovima u pitanjima povezanima s vodom. Ove godine tema je otpadna voda.

Zašto otpadna voda?

Voda je resurs bez kojega ne možemo živjeti, a istovremeno u svijetu 663 milijuna ljudi nema pristup vodi sigurnoj za korištenje u blizini svoga doma. Čak 1,8 milijardi ljudi koristi za piće onečišćenu vodu i na taj se način izlaže bolestima kao što su kolera, dizenterija, tifus, dječja paraliza i dr. Istovremeno, velike količine otpadne vode i dalje se nepročišćene ispuštaju u okoliš što često dovodi do onečišćenja raspoloživih zaliha pitke vode. Zbog ubrzanog rasta svjetske populacije raste i količina otpadne vode dok je gospodarenje njome zanemareno i podcijenjeno, bez obzira na veliki potencijal koji posjeduje. Koristi iskorištavanja otpadnih voda su brojne, a cijenu gospodarenja otpadnim vodama daleko nadmašuju dobrobiti za ljudsko zdravlje te koristi za ekonomski razvoj i ekološku održivost. Ovogodišnji Svjetski dan voda promovira recikliranje otpadnih voda i njeno sigurno ponovno korištenje. Pročišćena ili djelomice pročišćena voda može se koristiti u industriji, kao tehnološka voda, u poljoprivredi, za navodnjavanje i kao izvor nutrijenata, za zalijevanje zelenih površina, ispiranje toaleta, pranje automobila i druge svrhe.

I naš park suočava se s problemima vezanima uz otpadne vode pa nam je ovogodišnja tematika Svjetskog dana voda vrlo bliska. Kroz već tradicionalne posjete osnovnim školama na području parka i u njegovoj okolici, povodom Svjetskog dana voda, pokušali smo učenicima 8. razreda približiti i osvijestiti važnost vode za svako živo biće, raspoloživost pitke vode na Zemlji te nužnost smanjenja količina otpadne vode, njenog pročišćavanja i ponovne uporabe.

Dodatne informacije o Svjetskom danu voda potražite na www.worldwaterday.org i www.unwater.org. te svakako pokušajte slijediti poruku sa stranica: Wherever you are and whatever you do on March 22, make it about water.