Svjetski dan životinja, 4. listopada 2023.

Urednik Blog, Novosti stručne službe

Svake godine, od 1931. godine, 4. listopada, obilježava se Svjetski Dan Životinja.

Datum 4. listopada izabran je jer se na taj dan slavi Sveti Franjo Asiški, svetac zaštitnik životinja.

Cilj obilježavanja ovog Dana je podići svijet kod ljudi o važnosti životinja u našem svakodnevnom životu, o važnosti njihove zaštite, ali i dobrobiti. Poseban naglasak je na činjenici da je potrebno smanjiti nasilje, sadizam i sebičnost čovjeka nad životinjama, kako kućnim ljubimcima i životinjama koje se uzgajaju za hranu tako i divljim životinjama. U konačnici bit ovog dana je shvatiti i proslaviti život u svim njegovim oblicima.

Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, u netaknutoj prirodi i raznolikom staništima koja tu nalazimo, dom su našle brojne životinjske vrste. Preko 160 vrsta ptica, 22 vrste šišmiša, 80 vrsta tulara, 12 vrsta vodozemaca, samo su neki brojevi koji govore o ogromnoj raznolikosti faune u Parku.

Nacionalni park Plitvička jezera svojim aktivnostima kroz cijelu godinu nastoji sačuvati biljni i životinjski svijet u svoj njegovoj raznolikosti i bogatstvu. Očuvanjem staništa, brigom za okoliš, praćenjem stanja velikog broja vrsta, ali i brigom za svaku pojedinu pronađenu i potrebiti životinju, u Parku je svaki dan Dan zaštite životinja.

Autor: dr.sc. Sanja Žalac, Odsjek za ekologiju flore i faune