Zanimljivo otkriće tragova neandretalca u Gornjoj Baraćevoj špilji

Urednik Novosti


Predstavnici JU NP Plitvička jezera sudjelovali su 11. veljače 2022. godine na predstavljanju rezultata recentnih istraživanja u Značajnom krajobrazu Baraćeve špilje.

Predstavljena su sljedeća istraživanja:  Istraživanja populacije potočnog raka (Austropotamobius torrentium) u potocima općine Rakovica, pod vodstvom dr. sc. Leopoldine Dakić, Istraživanje i vrednovanje faune leptira Značajnog krajobraza Baraćeve špilje koje je predstavila udruge Hyla, Inventarizaciju i uspostavu monitoringa ptica u Značajnom krajobrazu Baraćeve špilje u realizaciji udruge BIOM, Hrvatski prirodoslovni muzej (HPM) proveo je inventarizaciju flore i kartiranje staništa Značajnog krajobraza Baraćeve špilje, Inventarizaciju špiljske faune odabranih speleoloških objekata na području općine Rakovica i biospeleološki monitoring Gornje Baraćeve špilje, provelo je Hrvatsko biospeleološko društvo (HBSD); Višeparametarski monitoring Gornje Baraćeve špilje predstavio je Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dok je u suradnji s tvrtkom Prehnit i Laboratorijem za geoprostorne analize proveden projekt uvođenja GIS-a u Javnu ustanovu Baraćeve špilje.

Tijekom provedbe zahvata uređenja ulaznog dijela Gornje Baraćeve špilje vanjski suradnik ustanove, speleolog Hrvoje Cvitanović u prisustvu arheologinje Jane Frdelje, članovi speleološkog kluba Ursus spelaeus iz Karlovca, pronašao je ostatke materijalne kulture neandertalaca! Točnije, pronađena je kamena alatka – strugalo koja predstavlja tipično musterijensko oruđe.

Sada znamo da je neandretalac,barem privremeno, boravio u neposrednoj blizini NP Plitvička jezera, preostaje nam istražiti hoćemo li njegove tragove pronaći i u špiljama Parka.

Više o zanimljivim nalazima iz Gornje Baraćeve špilje možete pronaći na sljedećem linku : https://baraceve-spilje.hr/recentna-istrazivanja-u-znacajnom-krajobrazu-baraceve-spilje/