Zimsko prebrojavanje ptica (International Waterbird Census, IWC) 2021.

Urednik Važne obavijesti

I ove godine sudjelovali smo u najvećem i najstarijem monitoringu (praćenju) na svijetu pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije za zaštitu močvarnih područja (Wetlands International). Program monitoringa provodi se tijekom siječnja u više od 140 zemljalja svijeta 55. godinu za redom, s ciljem boljeg razumijevanja migracije, biologije i ugroženosti ptica vodarica i njihovih staništa.

Prebrojavanje je provedeno 21. i 22. siječnja, a u prebrojavanju su sudjelovali djelatnici Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka. Utvrđeno je 9 vrsta pravih vodarica, a ukupno su zabilježene 133 jedinke.

Najbrojnije su bile divlje patke, a zatim su po brojnosti slijedile ostale vrste: veliki vranac, utva, mali gnjurac, patka zviždara, veliki ronac, riječni galeb, siva čaplja i ćubasti gnjurac. Tijekom dosadašnjeg zimskog prebrojavanja ptica nisu bile zabilježene: veliki ronac, utva i patka zviždara. Broj ptica i utvrđenih vrsta značajan je doprinos zimskom prebrojavanju ptica na nacionalnoj i svjetskoj razini.

Koordinatori IWC-a u Hrvatskoj su Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Udruga Biom i Udruga Zeus. Prošle godine u Hrvatskoj je u siječnju prebrojeno ukupno 173 656 pravih vodarica na 329 lokaliteta, a sudjelovalo je više od 120 sudionika.

Dugogodišnji globalni podaci monitoringa o brojnosti ptica neprocjenjivi su rezultati napora prvenstveno tisuća volontera, organizacija civilnog društva, obrazovnih i javnih ustanova diljem svijeta.

Svaki podatak je dragocjen, pomaže u praćenju stanja vodenih staništa i života koja ona podržavaju.

Ptice su idealni indikatori promjena staništa uvjetovanih negativnim antropogenim utjecajima (uništavanje i onečišćenje staništa) i s njima povezanim klimatskim promjenama, jer ih se može lako promatrati i nadgledati.

Tijekom siječnja, najhladnijeg mjeseca u godini, uglavnom ptice vodarice su na svojim zimovalištima. Uspoređivanjem rezultata prebrojavanja na zimovalištima s prethodnim godinama procjenjuje se status populacija, a time i ugroženost pojedinih vrsta i njihovih staništa. Dobiveni podaci značajni su za prepoznavanje i upravljanju važnim područjima za ptice.

Više informacija o zimskom prebrojavanju ptica možete pročitati na linku https://www.biom.hr/vijesti/zimsko-prebrojavanje-ptica-vodarica-2021/.

Dio nesvakidašnjih izazovnih prizora, prepoznavanja i brojanja ptica u jedinstvenom okružju, prenosimo vam fotografijama.