Rezultati natječaja za namještenike u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva

Urednik Natječaji za posao

 

REZULTATI NATJEČAJA
natječaj za namještenike u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva – 21 izvršitelj
(na neodređeno vrijeme)

 

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova), sukladno odredbi čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (ur. broj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“, objavila je natječaj za prijam u radni odnos namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme – 21 izvršitelj u Podružnici hotelijerstva i ugostiteljstva, i to za radna mjesta: konobar II (m/ž) – 7 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, kuhar II (m/ž) – 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca, kuhar III (m/ž) – 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca i slastičar II (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca , sve sukladno javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (br. 98 od 4. listopada 2017. godine), putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Ustanove.

Za navedena radna mjesta Ustanova je zaprimila ukupno 105 prijava.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i čl. 6. st. 5. Pravilnika o radu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, vršiteljica dužnosti ravnateljice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ donijela je odluku o izboru sljedećih kandidata:

I PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I. Konobar II (m/ž) – 7 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
1. MIHOVIL SMOLČIĆ
2. MIRA RUMENOVIĆ
3. ŽELJKO VUKOVIĆ
4. GORAN VIDOŠ
5. ANA RENDULIĆ
6. MILAN BIĆANIĆ
7. EMANUELA SMOLJANOVIĆ

I.II. Kuhar II (m/ž) – 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
1. KATARINA GAŠLJEVIĆ
2. JOSIPA VUKOVIĆ
3. ĐURĐICA BIĆANIĆ GRDIĆ
4. MARIO SMOLČIĆ
5. MILAN CONJAR
6. DAMIR MIKIĆ

I.III. Kuhar III (m/ž) – 6 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
1. MARINA HODAK
2. GORDANA ZRILIĆ
3. DANIJEL MATOVINA
4. MARIO BIĆANIĆ
5. NINA STILINOVIĆ
6. ANA ŽAFRAN

I.IV. Slastičar II (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom 2 mjeseca
1. ANAMARIJA SEUČEK
2. RADMILA KOKOT

Ukupno: 21 izvršitelj

NAPOMENE:
– izabrani radnici će započeti s radom dana 1. siječnja 2018. godine
– izabrani radnici dužni su se najkasnije u roku od 3 dana od dana objave rezultata natječaja javiti referenticama kadrovskih poslova (tel. 053/751-274; 053/751-062), te izvijestiti Ustanovu da li prihvaćaju sklapanje ponuđenog ugovora o radu
– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera
– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac)

U Plitvičkim Jezerima, 20. prosinca 2017.
Ur. broj: 14073/17