Djelomični rezultati oglasa – sezona 2023.

Urednik Natječaji za posao

Čistač u parku i radnik na uređivanju travnjaka

(Oglas od 30. siječnja 2023. godine (Klasa: 112-03/23-02/01, Ur.broj: 2125/84-04-01/2-23-1) objavljen na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove te oglasnoj ploči Ustanove)

I              SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA:

I.2.         Radnik na uređivanju travnjaka – 15 izvršitelja

 1. BELI DAVID (8)
 2. BELI DARKO (15)
 3. SLADOVIĆ NIKOLA (17)
 4. ŠIMIĆ JOSIP (18)
 5. ŠANTIĆ VLADO (19)
 6. BIĆANIĆ JOSIP (85)
 7. LADIŠIĆ IVICA (152)
 8. MATOVINA MATEJ (181)
 9. BOGOVIĆ MILE (224)
 10. MAJETIĆ MARKO (283)
 11. BIĆANIĆ ZORAN (377)
 12. DUBRAVČIĆ ROBERT (409)
 13. RASTOVAC PETAR (629)
 14. OBAJDIN IVANA (687)
 15. ŠPEHAR IVAN (709)

I.3.         Čistač u Parku – 20 izvršitelja

 1. KRUNIĆ ANTONIJA (23)
 2. OREŠKOVIĆ MILE (67)
 3. MATOVINA DANICA (117)
 4. SRBIĆ BIĆANIĆ MARIJANA (128)
 5. MAGDIĆ MIRKO (137)
 6. ANUŠIĆ IVANKA (145)
 7. HODAK ZLATKO (155)
 8. SERTIĆ MARICA (184)
 9. DADIĆ MIRA (201)
 10. POPIVIĆ MILICA (215)
 11. BUNJEVČEVIĆ DIJANA (217)
 12. ŠPOLJARIĆ NIKOLA (230)
 13. KOLIĆ DRAGAN (322)
 14. KRGA NENAD (370)
 15. AŽDAJIĆ SMILJAN (384)
 16. HODAK ANKA (404)
 17. HODAK SNJEŽANA (414)
 18. JUKIĆ DANIJELA (528)
 19. PAULIĆ MILKA (547)
 20. BRAZ SVEN (688)

Napomene:

                – prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Gospić);

                – ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

                – Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

                – Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate prihvaćaju li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2023.;

                – ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;

                – u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2023., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune Djelomičnih rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 23. ožujka 2023.

Klasa: 112-03/23-02/01

Urbroj:                 2125/84-04-01/2-23-

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa