Djelomični rezultati oglasa – sezona 2024. – radnik na uređivanju travnjaka, čistač u parku i čuvar parkirališta

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

I.2.        Radnik na uređivanju travnjaka – 15 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 57Ladišić Ivica (1973)
 257Matovina Matej (1998)
 362Bogović Mile (1964)
 378Bićanić Josip (1966)
 394Rapaić Dušan (1961)
 400Sušić Mladen (1962)
 438Bićanić Zoran (1982)
 448Majetić Marko (1991)
 464Obajdin Ivana (1997)
 469Beli David (1998)
 470Beli Darko (1969)
 479Sladović Nikola (1985)
 480Šimić Josip (1966)
 481Šantić Vlado (1961)
 576Bićanić Željko (1970)

I.3.        Čistač u parku – 20 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 18Kolić Dragan (1969)
 27Špoljarić Nikola (1967)
 28Bunjevčević Dijana (1996)
 48Akymenko Oleksii (1960)
 50Yermolenko Ivan (1960)
 56Orešković Mile (1976)
 58Krunić Antonija (1991)
 68Gomerčić Zlatko (1965)
 80Hodak Anka (1966)
 111Aždajić Smiljan (1970)
 115Dadić Mira (1963)
 128Srbić Bićanić Marijana (1978)
 231Matovina Danica (1971)
 383Anušić Ivanka (1975)
 428Jukić Danijela (1971)
 431Hodak Ivan (1990)
 477Sertić Marica (1967)
 492Krga Nenad (1975)
 548Paulić Milka (1980)
 735Garić Željko (1964)

II SLUŽBA PRIHAVATA

II.5.       Čuvar parkirališta – 20 izvršitelja

R.br.R. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 42Hodak Zlatko (1968)
 59Hodak Mihovil (2003)
 97Abrlić Mile (1978)
 130Bujdo Christian (2003)
 189Bićanić David (2002)
 204Šupica Sena (2005)
 295Bićanić Luka (2005)
 310Brajković Ivica (1961)
 313Špehar Milan (1989)
 314Hodak Matej (2002)
 368Špoljarić Leon (2005)
 382Anušić Mateja (2003)
 456Komljenović Ivan (1992)
 482Rašuo Sandro (1968)
 525Draženović Predrag (1974)
 586Palijan Matija (2006)
 588Bionda Mihael (2004)
 435Delač Mihael (1994)
 203Lončar Ante (1998)
 369Špoljarić Marin (2006)

Napomene:

  • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
  • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
  • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
  • ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
  • u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti

U Plitvičkim Jezerima 26. ožujka 2024.

KLASA: 112-03/23-02/08

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-820

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa