Djelomični rezultati oglasa – turistička sezona 2021.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

za radno mjesto: pomoćnik zapovjednika – mornar

(Oglas od 21. travnja 2021. godine, ur. broj: 787/21 – objavljen dana 22. travnja 2021. godine na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Pomoćnik zapovjednika – mornar (m/ž) – 12 izvršitelja

1. PETAR MATOVINA (31)

2. PREDRAG MATOVINA (59)

3. LUKA LALIĆ (72)

4. VEDRAN MARKOVIĆ (80)

5. STJEPAN BIĆANIĆ (90)

6. IVAN VUKOVIĆ (107)

7. GORAN NAKIĆ (108)

8. JOSIP HODAK (114)

9. ANTON ŠIMIĆ (129)

10. LUKA ŠPOLJARIĆ (143)

11. DANIJEL VUKOVIĆ (178)

12. HRVOJE HODAK (194)

Ukupno: 12/18 izvršitelja

Napomene:

– prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Karlovac);

– ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ pisano će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;

– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2021.;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;

– u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2021., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objavljivati izmjene i dopune Rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 5. svibnja 2021.

Ur. broj: 874/2021

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

DJELOMIČNI REZULTATI OGLASA – SEZONA 2021 – mornari.pdf