Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2022.g. – turistički vodič, informator – blagajnik parkinga i recepcionar ulaznih recepcija

Urednik Natječaji za posao

(Oglas od 2. veljače 2022. godine (Klasa: 112-03/22-02/01, Ur.broj: 2125/84-04-01/2-22-1) objavljen u Narodnim novinama br. 14/2022, na službenim web stranicama HZZ-a i Ustanove)

Temeljem utvrđenih znanja, sposobnosti i vještina na provedenim razgovorima (intervjuima) održanim dana 23. i 24. ožujka 2022. godine izvršen je odabir sljedećih kandidata za radna mjesta: turistički vodič, informator – blagajnik parkinga i recepcionar ulaznih recepcija (Služba prihvata):

II SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

II.1. Turistički vodič (m/ž) – 3 izvršitelja

1. ŠPEHAR MIHOVIL (87)

2. MIKIĆ JASMINA (475)

3. TOMIČIĆ BIĆANIĆ IRENA (594)

II.2. Recepcionar ulaznih recepcija (m/ž) – 5 izvršitelja

1. PREBEG IVAN (77)

2. MATASIĆ MARINA (621)

3. JUKIĆ MATEA (1996.) (331)

4. BROZNIČEVIĆ MATEJA (1988.) (315)

5. BROZINČEVIĆ BOŽANA (449)

II.4. Informator – blagajnik parkinga (m/ž) – 8 izvršitelja

1. VUKOVIĆ PREDRAG (98)

2. SERTIĆ NIKOLA (467)

3. ŠPEHAR ANITA (583)

4. TRAUBER DARJAN (648)

5. KRIZMANIĆ MILAN (636)

6. BIĆANIĆ IVANA (1995.) (197)

7. ROSANDIĆ KRISTINA (289)

8. ŠPOLJARIĆ ANTE (280)

Napomene:

– Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;

– Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate da li prihvaćaju sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2022.;

– ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;

– u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2022., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune Rezultata predmetnog oglasa.

U Plitvičkim Jezerima, 4. travnja 2022.

Klasa: 112-03/22-02/01

Urbroj: 2125/84-04-01/2-22-761

Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2022.g.