Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2024. – 28.03.2024.

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

I SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

II.6.       Pomoćnik zapovjednika – mornar – 20 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 167Kovačević Igor (1990)
 184Vuković Ivan (1993)
 197Matovina Petar (1996)
 198Šimić Anton (1993)
 227Marković Vedran (1996)
 228Lalić Luka (1995)
 232Bićanić Stjepan (1993)
 261Hodak Josip (1990)
 308Hodak Ivan (2000)
 396Petričić Vinko (1967)
 602Rapaić Vladimir (1976)
 603Franjković Ante (1995)
 604Krizmanić Ivan (1999)
 605Jandrić Mario (1976)
 606Hodak Antonio (1994)
 607Vuković Gabriel (2001)
 608Matovina Predrag (1997)
 609Nakić Goran (1988)
 719Krizmanić Josip (1991)
 739Špoljarić Luka (1995)

II.7.       Vozač panoramskog vlaka – 2 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 84Hodak Ivan (1991)
 655Hodak Davor (1999)

II.8.       Vozač B i C kategorije – 4 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 81Hodak Alen (1991)
 161Hodak Marko (1997)
 215Devčić Milan (1987)
 407Čortan Duško (1980)

II.9.       Vozač traktora – 1 izvršitelj

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 60Magdić Goran (1983)

III           PODRUŽNICA TRGOVINE

III.1.      Prodavač – 16 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 235Hodak Ivana (2004)
 259Bićanić Željko (2003)
 269Mrkonjić Dragica (1979)
 309Pernar Snježana (1974)
 374Jurčević Dora (1996)
 377Vidoš Maja (1985)
 379Pernar Draženka (1990)
 449Rendulić Klaudija (1977)
 499Tomaš Petra (1996)
 515Bićanić Tea (2002)
 518Kovačić Josipa (1962)
 529Pleša Slavica (1977)
 536Orešković Anita (1977)
 672Hodak Jelena (2002)
 689Mesić Lana (2005)
 721Magdić Patricija (1994)

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.1.      Recepcionar II – 13 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 140Hodak Maja (1991)
 334Tomić Hana (1992)
 338Špoljarić Marija (1985)
 388Šebalj Lorena (2002)
 391Špehar Josipa (1999)
 430Jukić Matea (1996)
 436Muić Ivona (1999)
 452Muić Valentina (1998)
 468Dolić Nadija (1978)
 471Špehar Jelena (2002)
 560Cindrić Marija (1999)
 617Matanić Ana-Marija (1996)
 633Antonić Antonela (2004)

IV.2.      Recepcionar III – 8 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 63Matovina Antonela (2004)
 165Matovina Monika (2003)
 194Marinić Luka (2001)
 210Hodak Josip (1989)
 221Malkoč Matej (2004)
 455Badanjak Marijan (1981)
 620Matovina Josip (2003)
 622Matovina Danijel (1995)

IV.3.      Nosač prtljage – 4 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 95ASertić Milan (2000)
 324Mora Ivor (1996)
 342Jerbić Fran (2002)
 760Yanul Yuri (1970)

IV.4.      Konobar II – 16 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 93Radošević Maša (1995)
 98Kovačević Damir (1993)
 118Lipovac Miroslav (1999)
 146Bićanić Adam (2000)
 380Palian Ana (1992)
 381Palian Marija (1992)
 412Čorak Zoran (1986)
 422Vuković Antonija (1999)
 425Keser Berislav (1981)
 460Marijanović Marjana (1998)
 521Gašparović Nenad (1975)
 522Grdić Stjepan (2007)
 523Drakulić Tepavac Mirjana (1966)
 601Gašljević Miroslav (1969)
 657Noć Karlo (2004)
 717Marić Ivo (2003)

IV.5.      Konobar III – 2 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 79Turkalj Robert (1986)
 233Vukovac Marta (2006)

IV.6.      Blagajnik – 8 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 293Stipetić Anamaria (1999)
 386Mileusnić Marina (1969)
 445Obajdin Josipa (1985)
 486Kranjčević Matej (1996)
 547Došen Vera (1971)
 581Orešković Natalija (1966)
 595Špehar Anita (1990)
 693Vuković Lucija (1979)

IV.8.      Kuhar II – 8 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 74Barec Josip (2004)
 451Kovačić Mira (1964)
 453Marić Josip (2005)
 472Pešut Luka (1997)
 494Luketić Antonio (1995)
 592Tonković Ilija (2005)
 677Gudelj-Marjanović Miro (2006)
 715Topić Marija (1984)

IV.9.      Kuhar III – 4 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 336Radočaj Matija (1992)
 24Turkalj Nevenka (1966)
 413Porobić Josipa (2004)
 475Žanić Ana (1994)

IV.10.   Kuhar roštilja/pečenjar – 2 Izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 138Šalić Marija (1975)
 458Salopek Ivan (1998)

IV.11.   Slastičar II – 6 Izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 38Šapina Ana (2005)
 64Keser Matovina Nikolina (1997)
 447Šebalj Zdravko (2002)
 496Dizdar Jasna (1963)
 497Lesinger Luja (1968)
 699Žalac Katarina (1976)

IV.12.   Perač posuđa – 12 Izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 45Jurić Ljubica (1971)
 61Mandić Monika (2002)
 119Rus Zdenka (1968)
 134Dubravčić Ankica (1968)
 169Sladović Hrvoje (1994)
 251Ban Delfa (1973)
 282Bunjevčević Lorena (2002)
 415Mileusnić Verica (1970)
 421Garić Monika (2005)
 461Turkalj David (2003)
 462Turkalj Matej (2003)
 781Krznarić Ivana (1986)

IV.13.   Mesar – 2 Izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 85Vratarić Marko (1979)
 94Špoljarić Marko (1994)

IV.14.   Vozač – 5 Izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 322Bićanić Matej (1997)
 333Matić Neven (1975)
 543Bogut Marko (1983)
 565Rukavina Luka (1985)
 676Glavaš Davor (1991)

IV.15.   Referent AOP-a – 2 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 162Mesić Anita (1994)
 372Požega Marina (1995)

IV.16.   Sobarica – 15 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 1Kučić Špehar Gordana (1970)
 4Ravenščak Ivana (1981)
 41Štrk Marica (1964)
 127Matasić Valentina (1999)
 190Parić Mirjana (1965)
 200Sabljak Jelena (1967)
 307Vukelić Snježana (1974)
 329Grdić Dragica (1976)
 344Ramljak Marica (2004)
 366Ivančević Željka (1979)
 568Bakarić Lorena (2002)
 627Sabljak Barica (1971)
 661Čop Marina (1982)
 678Tomić Antonia (2001)
 752Kirin Kristina (1991)

IV.17.   Čistačica – 10 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 22Drakulić Milica (1998)
 76Solodilova Olha (1982)
 122Ralić Emila (1959)
 126Matasić Valentina (1999)
 129Srbić Bićanić Marijana (1978)
 160Hodak Snježana (1970)
 258Jurić Kata (1962)
 478Sladović Dolores (1992)
 591Tonković Ines (2003)
 737Bićanić Ružica (1971)

IV.18.   Vešar/ica – 16 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 9Barzii Olena (1970)
 10Suprun Tetiana (1974)
 11Aralina Iryna (1974)
 46Osikovska Nina (1968)
 47Syzonenko Alla (1979)
 52Akymenko Viktoriia (1985)
 53Akymenko Olena (1961)
 75Safina Liliia (1980)
 112Kravchenko Katerina (1993)
 216Marjanović Ekrema (1968)
 318Lapić Vedran (1993)
 376Zdolec Antun (1974)
 463Kostelac Željka (1979)
 507Panchenko Svitlana (1981)
 524Matolić Ivona (1997)
 743Marković Blaženka (1976)

IV.18.   Pomoćni radnik – kosac – 4 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 19Ilić Danica (1961)
 273Kostelac Milan (1980)
 294Bićanić Luka (2005)
 402Špehar Jure (1983)

IV.22.   Krojač/ica – 1 izvršitelj

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 230Turkalj Mirjana (1982)

IV.24. Kućni majstor vodoinstalater – 2 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 71Mesić Zoran (1980)
 614Klanfar Antonio (1988)

V SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

V.3. Informatičar – serviser informatičke opreme – 2 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 493Klanfar Ivan (1999)
 725Pavlić Matea (1998)

VI PODRUŽNICA ODRŽAVANJA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

VI.1. Pomoćni radnik – 1 izvršitelj

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 459Sertić Ante (2003)

VII SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE

VII.1. Referent turističke prodaje III. vrste – 2 izvršitelja

Redni brojR. br. prijavePrezime i ime (god.rođ)
 301Orešković Klara (1999)
 360Magdić Andreja (1998)

Napomene:

  • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
  • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
  • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
  • ukoliko izabrani kandidat odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
  • u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti

U Plitvičkim Jezerima 28. ožujka 2024.

KLASA: 112-03/23-02/08

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-821

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa