Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2024. – za radna mjesta: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića, zidar, tesar i pomoćni radnik u domaćinstvu

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Nakon provedenog razgovora (intervjua) izvršen je odabir sljedećeg kandidata za radna mjesta: pomoćni radnik na održavanju staza i mostića, zidar, tesar i pomoćni radnik u domaćinstvu

I              SLUŽBA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA

I.1.         Pomoćni radnik na održavanju staza i mostića – 5 izvršitelja

PREZIME I IME                                 R. BR. PRIJAVE

 1. ČOVIĆ MEHO                                    201
 2. ŠPEHAR MATE                                 356
 3. ŽAKULA MILAN                                406
 4. GRDIĆ MILAN                                   408
 5. JUKIĆ VJEKOSLAV                          429

I.4.         Zidar – 1 izvršitelj

PREZIME I IME                                 R. BR. PRIJAVE

 1. LUKETIĆ ŽELJKO                               256

I.5.         Tesar – 2 izvršitelja

PREZIME I IME                                 R. BR. PRIJAVE

 1. ŠPEHAR MARKO                               30
 2. BIĆANIĆ ANTE                                 144

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.19.    Pomoćni radnik u domaćinstvu – 5 izvršitelja

PREZIME I IME                                 R. BR. PRIJAVE

 1. BARZII VIACHESLAV                        6
 2. ALEKSIEIEV ANDRII                         25
 3. CVITKOVIĆ MILAN                         104
 4. MALNYK DMYTRO                         508
 5. KUCHMII VLADYSLAV                    637

Napomene:

 • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je po pozivu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
 • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidat ima zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Ustanova će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
 • Ustanova ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
 • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabranog kandidata prihvaća li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
 • ukoliko izabrani kandidati odustane od ponuđenog radnog mjesta poziva se da o tome pisano izvijesti Ustanovu;
 • u slučaju odustajanja izabranog kandidata i/ili prestanaka sklopljenog ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti.

U Plitvičkim Jezerima 07. ožujka 2024.

KLASA: 112-03/23-02/08

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-818

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati