Djelomični rezultati oglasa – Turistička sezona 2024. – za radno mjesto: kućni majstor – elektrotehničar

Urednik Natječaji za posao, Novosti

(Oglas od 4. siječnja 2024. godine (Klasa: 112-03/23-02/08, Ur.broj: 2125/84-01/4-23-1) objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Temeljem provedenog razgovora (intervjua) održanog dana 31. siječnja 2024. godine izvršen je odabir sljedećih kandidata za radno mjesto: kućni majstor – elektrotehničar (Podružnica hotelijerstva i ugostiteljstva)

IV           PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

IV.24.    Kućni majstor – elektrotehničar (m/ž) – 5 izvršitelja

1.            Makek Romano (13)

2.            Marković Davor (65)

3.            Juko Josip (183)

4.            Matić Mario (199)

5.            Raste Davor (684)

Napomene:

  • prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidati dužni su po pozivu Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ pristupiti utvrđivanju zdravstvene sposobnosti (Medicina rada Otočac)
  • ukoliko se utvrdi da izabrani kandidati imaju zdravstvenih ograničenja za obavljanje poslova radnog mjesta, Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ će izvijestiti kandidata o nemogućnosti sklapanja ugovora o radu;
  • Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“ ne osigurava izabranim kandidatima smještaj na području NP Plitvička jezera;
  • Odjel pravnih, kadrovskih i općih poslova će telefonskim putem kontaktirati izabrane kandidate prihvaćaju li sklapanje ugovora o radu u turističkoj sezoni 2024.;
  • ukoliko izabrani kandidati odustanu od ponuđenog radnog mjesta pozivaju se da o tome pisano izvijeste Ustanovu;
  • u slučaju odustajanja izabranih kandidata i/ili prestanaka sklopljenih ugovora o radu s izabranim kandidatima za turističku sezonu 2024., Ustanova će putem web stranice (www.np-plitvicka-jezera.hr) objaviti izmjene i dopune rezultata predmetnog oglasa odnosno objaviti ponovno oglas ili isti poništiti

U Plitvičkim Jezerima 31. siječnja 2024.

KLASA: 112-03/23-02/08

URBROJ: 2125/84-04-01/2-24-808

                                                                                                                                              Ravnatelj

Tomislav Kovačević

Djelomični rezultati oglasa