Europski dan Natura 2000 – 21. svibnja

Urednik Novosti, Novosti stručne službe

Natura 2000 područja

Natura 2000 najveća je globalna mreža područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i staništa i ujedno jedno od najvećih dostignuća Europske unije (EU), pravno utemeljena na Direktivi o staništima (usvojenoj 21. svibnja 1992.) i Direktivi o pticama (usvojenoj 1979.). Brojna područja koja obuhvaća (više od 27 800 lokaliteta na kopnu i moru) uspješno doprinose očuvanju europske prirodne baštine posebno dugoročnom opstanku najvrjednijih i najugroženijih vrsta i staništa navedenih u Direktivi o pticama i Direktivi o staništima.

Iz tog razloga Strategija EU za biološku raznolikost je postaviti europsku biološku raznolikost na put oporavka do 2030. godine u korist ljudi, klime i planeta jednim od glavnih načina, a to je proširenjem Natura mreže.

Godine 2021. za Natura dan u središte pozornosti stavljena je blizina mjesta Natura 2000 i blagodati koje priroda donosi ljudima i planeti, uključujući prvenstveno one povezane sa zdravljem. Uništavanje prirode i narušavanje prirodne ravnoteže povećava rizik od bolesti, dok zdrava priroda pogoduje dobrobiti i zdravlju ljudi.

Doprinosi Natura mreže velik su razlog za slavlje i posjet Natura 2000 područjima. Trebamo biti sretni i zahvalni što ih imamo u našoj blizini.

Nacionalni park Plitvička jezera je područje Natura 2000 značajno za 21 vrstu ptica, za 28 vrsta (izuzev ptice) i čak 20 ciljnih stanišnih tipova, odnosno ukupno 69 ciljnih vrsta i staništa (21 + 28 + 20).

Iskoristite dane 21. i 22. svibnja za posjet Nacionalnom parku Plitvička jezera!

Upoznajte vrijedna staništa i vrste u subotu, 22. svibnja, kada organiziramo informativno-edukativni pult na Ulazu 1 Nacionalnog parka, a povodom još jednog vrijednog nadolazećeg dana Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj.

Ako niste u mogućnosti posjetiti nas, obogatite svoje znanje pomoću mrežnog alata Natura 2000 Viewer pomoću kojeg možete istražiti Natura 2000 područja i njihove vrijednosti. Za pregled Natura 2000 područja Hrvatske posjetite http://www.haop.hr/hr/baze-i-portali/ekoloska-mreza-natura-2000.

Uspjeh Natura 2000 dana i Natura 2000 ovisi o vama, stoga se pridružite ljudima diljem svijeta i proslavite vrijednosti i doprinose mreže Natura 2000 u očuvanju prirodne baštine čiji smo dio.

Želimo vam sretan Natura dan!