Green Track

Urednik Blog

Nacionalni park Plitvička jezera neprestano radi na očuvanju bio raznolikosti. S obzirom  da su mladi ti kojima treba usaditi ljubav za očuvanje prirode i njene bio raznolikosti, to Park neprestano potiče.Ove godine smo u tu svrhu uključili tri osnovne škole (Korenica, Rakovica, Saborsko), koje se nalaze u okruženju Nacionalnog parka. Učenicima svake od škola uz kratko predavanje poklonili smo sadnicu vrlo rijetkih šumskih voćkarica i to mukinje (Sorbus aria) i brekinje (Sorbus torminalis), koje smo nakon toga zajedno i posadili u njihovim školskim vrtovima.