Izmjene i dopune javnog poziva za dodjelu stipendija

Urednik Novosti

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA

za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

 

(javni poziv od 10. rujna 2018. godine, ur.broj: 8373/18 – objavljen dana 10. rujna 2018. godine na web stranicama Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera).

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera (dalje u tekstu: Ustanova) objavila je dana 10. rujna 2018. godine, pod ur. brojem 8373/18 na web stranicama Ustanove, Javni poziv za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Javni poziv).

Obzirom na iskazani interes učenika, povećava se broj stipendija za učenike koji pohađaju Srednju školu Plitvička jezera za zanimanje hotelijersko – turistički tehničar te se sukladno navedenom mijenja točka 4. Javnog poziva te ista glasi:

„4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN“

Ovaj Javni poziv namijenjen je učenicima Srednje škole koji se obrazuju u ugostiteljskim zanimanjima i to za zanimanja: kuhar, konobar, slastičar i hotelijersko-turistički tehničar.

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za sljedeće učenike:

SMJER BROJ UČENIKA KOJIMA ĆE SE DODIJELJIVATI STIPENDIJA UKUPNO UČENIKA
Hotelijersko – turistički tehničar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za 5 učenika/ice 1. razreda, 5 učenika 2. razreda, 5 učenika 3. razreda i 5 učenika 4. razreda u školskoj 2018./2019. godine koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv 20
Konobar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda, za tri učenika/ice 2. razreda i 5 učenika/ice 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv 10
Kuhar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za pet učenika/ica 1. razreda, za 5 učenika/ica 2. razreda i za 10 učenika/ica 3. razreda u školskoj 2018./2019. godini koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv 20
Slastičar Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za dva učenika/ice 1. razreda i za dva učenika/ice 2. razreda u školskoj 2018./2019. godini, a koji ostvare najveći broj bodova prilikom prijave na ovaj Javni poziv 4
SVEUKUPNO 54

Sukladno navedenim izmjenama produžava se rok prijave na Javni poziv. Učenici mogu prijave podnijeti do zaključno 22. listopada 2018. godine.

 

U ostalom Javni poziv ostaje neizmijenjen.

U Plitvičkim Jezerima 3. listopada 2018.

Ur. broj: 9892/2018

Ravnatelj

Tomislav Kovačević