Javna Ustanova Nacionalni park Plitvička okuplja mlade znanstvenike

Urednik Novosti

Temeljna djelatnost Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera je zaštita, održavanje i promicanje nacionalnog parka u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti.

Gotovo 170 godina znanstvenih istraživanja

Velika znanstvena vrijednost i atraktivnost područja Plitvičkih jezera najbolje se očituje kroz gotovo 170 godina dugu povijest znanstvenih istraživanja gdje su prva istraživanja provedena davne 1850. godine. Velik doprinos istraživanjima i objavama znanstvenih radova dao je akademik Ivo Pevalek koji je i jedan od najzaslužnijih pojedinaca za proglašenje Plitvičkih jezera nacionalnim parkom, 8. travnja 1949. godine. U znak zahvalnosti i priznanja, na Galovačkoj barijeri podignuta mu je spomen-ploča na koju je uklesan njegov značajan citat: “Vode, jezera, slapova i šuma ima i drugdje, a ipak su Plitvička jezera na čitavom svijetu samo jedna.“

Akademik Ivo Pevalek (foto: Arhiv NPPJ)

 

Znanstveno-stručni centar „dr.Ivo Pevalek“

U spomen akademika Ive Pevaleka, 2003. godine otvoren je Znanstveno-stručni centar „dr.Ivo Pevalek“. Stručni rad u okviru ZSC-a obuhvaća provedbe znanstveno-istraživačkih projekata s ciljem inventarizacije i utvrđivanja stanja očuvanosti staništa, vrsta i ekoloških procesa te očuvanja kulturne baštine, praćenja stanja (monitoringe), aktivne mjere očuvanja, izradu planskih dokumenata Ustanove te edukaciju i interpretaciju o prirodnim i kulturnim vrijednostima Nacionalnog parka. Da bi se sve navedene aktivnosti kvalitetno odradile, brine se stručni kadar od 14 djelatnika s visokom stručnom spremom iz područja biologije, geologije, geografije, šumarstva, biotehnologije, agronomije i strojarstva (dvije osobe s akademskim stupnjem doktora znanosti, jedna s akademskim stupnjem magistra znanosti i troje djelatnika u završnoj fazi poslijediplomskih doktorskih studija) te 8 djelatnika sa srednjom stručnom spremom (šumarski tehničari i kemijski tehničar). Svi oni pripadaju Službi zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Plitvička jezera koja djeluje kroz Znanstveno-stručni centar „dr. Ivo Pevalek“ i koji nastavljaju dugu tradiciju znanstvenog rada na ovom posebnom području koje je zbog svoje vrijednosti 1979. uvršteno na UNESCO-vu Listu zaštićene baštine.

 

Dio djelatnika Službe zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Plitvička jezera, 2018.

 

A kako biste upoznali neke od naših znanstvenika, pozivamo vas da se prijavite za besplatna vođenja na rođendan našeg parka – 08.travnja 2018. godine. Sve detalje možete pronaći na sljedećem linku.

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera