“Jeste li ih vidjeli?”

Urednik Blog

Jelenak Lucanus Cervus

 

Dragi naši,

HAOP (Hrvatska Agencija za okoliš i prirodu) i ove godine pokrenuo je akciju prikupljanja podataka o saproskilnim kornjašima.

Pozivaju se svi ljubitelji prirode i one koji će to tek postati na ovogodišnju potragu za jelenkom, alpinskom i velikom četveropjegom strizibubom. Odaziv na njihovu tradicionalnu akciju i broj dojava raste iz godine u godinu. Prošle godine je HAOP zaprimio gotovo 800 nalaza što je dobar pokazatelj popularnosti akcije.

Svi koji su sudjelovali u ovoj akciji i ranijih godina znaju zašto su nam ove vrste važne, a za sve ostale koji će se ove godine možda po prvi puta uključiti, navodimo nekoliko razloga zašto su nam one bitne i zanimljive:

  • Pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša – saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom.
  • Bogatstvo saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste kao indikatori stanja ekosustava.
  • Ugrožene su zbog promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju (nedostatak trulih stabala i panjeva bitnih za razvoj ličinki, prekomjerna sječa šuma i sl.);
  • Navedene su na dodacima EU Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore Europske unije (Habitats Directive, 92/43/EEZ), zbog čega je Hrvatska odredila područja važna za njihovo očuvanje koja su dio Ekološke mreže Republike Hrvatske, a time i Natura 2000 ekološke mreže Europske unije, a njihovo je stanje očuvanosti Hrvatska dužna pratiti i očuvati ga u povoljnom stanju.
  • Kroz potragu širimo svijest o važnosti i ugroženosti ovih vrsta te ih aktivno uključujemo u očuvanje prirode koja ih okružuje.

 

Od sedam saproksilnih vrsta kornjaša navedenih u Dodacima II i IV Direktive o staništima Europske Unije, NATURA 2000, šest vrsta je prisutno na području Nacionalnog parka Plitvička jezera, a za tri vrste područje Parka je SCI (Sites of Comminity importance) područje: mirišljavi samotar Osmoderma eremita*(*prioritetna), alpinska strizibuba Rosalia alpina i velika četveropjega cvilidreta Morimus funereus. Očuvane šume Parka prašumskog stadija su idealna staništa za ove vrste.

 

Uključiti se mogu svi. Sve što se treba napraviti je kada pronađete jednu od navedenih vrsta, pokušajte ih fotografirati te nam pošaljite fotografiju i sljedeće podatke:

  • datum kada ste ga/ ih vidjeli
  • lokaciju gdje ste ga/ ih vidjeli (GPS ili opisnu ako nemate GPS uređaj)
  • vrijeme kada ste ga/ ih vidjeli
  • ime i prezime opažača

Novost od ove godine je da se podaci o viđenju pojedine vrste mogu slati putem web obrasca, no, kao i proteklih godina, tražene podatke zaprimamo i putem adrese e-pošte: jelenak@haop.hr.

OBRAZAC ZA DOJAVU

Detaljnije o akciji možete pročitati na sljedećem linku.

 

Alpinska strizibuba Rosalia alpina

Četveropjega cvilidreta Morimus funereus

Mirišljavi samotar Osmoderma eremita

Zajedno s HAOP-om veselimo se prikupljenim podacima!

 

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera