Kasna košnja travnjaka visoke prirodne vrijednosti u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Urednik Blog, Novosti stručne službe

Travnjačke površine Nacionalnog parka Plitvička jezera izvor su biljne bioraznolikosti, a podržavaju i brojne životinjske vrste poput kukaca, ptica, gmazova i sisavaca. Površinama prepunim života doprinose ljepoti krajobraza.

Od ukupne površine Parka 29,630 ha ( 296 km 2 ) 15 % otpada na travnjačke površine. Većim dijelom još uvijek su dobro očuvane. Zbog izostanka košnje i ispaše prijeti im progresivna sukcesija (zarašćivanje drvenastim vrstama) te prelazak u šume.

Na području Parka ističe se nekoliko tipova travnjaka visoke prirodne vrijednosti uz koje su vezane brojne rijetke, strogo zaštićene, ugrožene i endemične biljne i životinjske vrste. Najveći površinom (više od 800 ha) su Suhi kontinentalni travnjaci (Natura kod 6210) važni lokaliteti za orhideje. Slijede ih znatno manjom površinom (oko 400 ha) Travnjaci tvrdače (Nardus ) – 6230 bogati vrstama te Travnjaci beskoljenke (Molinion caeruleae) – 6430 površine oko 100 ha. Ciljni su Natura stanišni tipovi Parka koje je potrebno očuvati

Kasna košnja (nakon 20 srpnja) omogućava stvaranje sjemena te sprječava nestanak tipičnih biljaka koje su sastavni dio tih travnjaka. U cilju njihova očuvanja Javna ustanova lokalnom stanovništvu nudi usluge košnje i malčiranja travnjaka.

Na nekoliko lokacija u suradnji s vlasnicima i ove godine je provedena kasna košnja travnjaka visoke prirodne vrijednosti od strane Javne ustanove. Neki vlasnici potrudili su se i sami.

Najljepše se zahvaljujemo svima koji doprinose očuvanju travnjaka Nacionalnog parka Plitvička jezera.