Kulturni krajolik Nacionalnog parka Plitvička jezera

Urednik Blog

Na području Nacionalnog parka Plitvička jezera prostire se mnogo naselja koja imaju obilježja kulturnog krajolika. Kulturni krajolici su vrsta nepokretnog kulturnog dobra koje sadržava povijesno karakteristične strukture što svjedoče o čovjekovoj nazočnosti u prostoru, a predstavljaju zajedničko djelo čovjeka i prirode, ilustrirajući razvitak zajednice i pripadajućeg teritorija kroz povijest.

Prostornim planom područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera evidentirana su 4 kulturna krajolika:

1. Kulturni krajolik Nacionalnog parka Plitvička jezera 

2. Kulturni krajolik kanjona rijeke Korane

3. Kulturni krajolik uz rijeku Maticu

4. Lokalitet Velika Poljana i Mukinje

Krajolici često podliježu promjenama,  uništavaju se zbog društvenih i tehnoloških promjena, raznih oblika gradnje, ali i zapuštanja te neodgovarajućeg korištenja. Slični  procesi događaju  se i sa kulturnim krajolicima unutar granica NP Plitvička jezera. Tradicionalni način života u kojem dominira poljoprivreda i šumarstvo više nije prisutan jer je turizam postao primarna gospodarska djelatnost. U skladu s tim grade se drugačiji tipovi kuća (što veće, pogodne za smještaj turista), poljoprivredne površine su potpuno zapuštene, nema stoke, a nestali su i stari obrti.

Na sljedećim slikama može se vidjeti kako je bilo nekad u pojedinim naseljima unutar parka.

 

Napomena: Tjedan kulturne baštine peti je od osam promotivnih tjedana kojim se najavljuje rođendan Nacionalnog parka Plitvička jezera. Saznaj više

Vaš Nacionalni park Plitvička jezera

 

Naselje Ćuić Krčevina koje također nestaje

 

 

Cijepanje šindre u Čorkovoj uvali

 

 

 

Glavna cesta kroz naselje Jezerce, sa lijeve strane ceste pleteni drveni plot

Izgradnja pomoćnog objekta u naselju Jezerce

Mlinovi u Korani ispod glavne ceste i Koranskog mosta

 

Naselje Korana, obrađene poljoprivredne površine prema brdu Lisina, danas potpuno zaraslo, u gornjem dijelu slike je državna cesta D42

Plitvica selo, kraj naselja prema Biginoj poljani, na lijevom rubu slike volovska zaprega

Mlin i most kod Velikog slapa

Novoizgrađena kuća u ličkom stilu

Panorama Plitvica Sela

Zimski motiv iz sela

Kod pilane u Plitvičkom Ljeskovcu, u pozadini zgrada škole

Panorama sela