Međunarodna noć šišmiša

Urednik Novosti, Novosti stručne službe

U Nacionalnom parku Plitvička jezera zabilježeno je više od 50 vrsta sisavaca, od kojih se brojnošću i specifičnošću ističu šišmiši s 22 vrste. Da se radi o velikom broju vrsta šišmiša govori i činjenica da je u Hrvatskoj dosad zabilježeno 35 vrsta. Na popisu ciljnih vrsta sisavaca u sklopu zaštićenih Natura područja nalazi se i 7 vrsta šišmiša zabilježenih a području Parka (širokouhi mračnjak Barbastella barbastellus, dugokrili pršnjak Miniopterus schreibersii, dugonogi šišmiš Myotis capaccinii, veliki šišmiš Myotis myotis, južni potkovnjak Rhinolophus euryale, veliki potkovnjak Rhinolophus ferrumequinum i velikouhi šišmiš  Myotis bechsteinii). Posebno su značajne vrste koje love plijen iznad vode i uz vodu, kao npr. dugonogi šišmiš Myotis capaccinii te ostale ugrožene i strogo zaštićene vrste koje koriste špilje za skloništa (dugokrili pršnjak Miniopterus schreibersi, južni i veliki potkovnjak Rhinolopus euryale i Rhinolophus ferrumequinum). Značajna je zastupljenost širokouhog mračnjaka Barbastella barbastellus, rezidentne šumske vrste šišmiša. Sklanja se ispod kore i u duplje drveca.   

Sve ove šumske i špiljske vrste vole očuvana, mirna i skrovita staništa koja im osiguravaju dovoljnu raspoloživost plijena, sklonište za dnevni i zimski odmor te posebno zaklon za odgoj mladih, a što na području Parka i pronalaze.

Ove godine obilježava se 25. Međunarodna noć šišmiša po redu (Međunarodna noć šišmiša obilježava se zadnji vikend u kolovozu od 1997. godine pod okriljem Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (EUROBATS)).

Nacionalni park Plitvička jezera ove godine obilježava Međunarodnu noć šišmiša zanimljivim filmom o šišmišima i praćenju (monitoringu) šišmiša u Parku. Ukoliko želite saznati ponešto više o šišmišima, njihovim potrebama i navikama, načinu života, o njihovoj ulozi u ekosustavima, njihovoj zaštiti i monitoringu u NP Plitvička jezera pogledajte ovaj edukativni film.

Film je snimljen u suradnji s članovima Hrvatskog biospeleološkog društva (HBSD) Marinom Kipson, Vidom Zrnčić, Leom Ružanović, Damjanom Krstinićem i učenicima Osnovne škole „Plitvička jezera“ Lovrom Brozinčevićem i Petrom Tomljanovićem. Snimatelj filma je Marin Trebotić.